Pedagogische- en Onderwijswetenschappen

Pedagogische en Onderwijswetenschappen houdt zich bezig met het complexe samenspel van sociale, psychologische en biologische processen met betrekking tot leren, onderwijs, ontwikkeling en functioneren van families. We benutten deze kennis voor het ontwerpen en evalueren van interventies ten gunste van kinderen, jongeren, gezinnen en sociale gemeenschappen versterken.

Het onderzoek binnen de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen heeft tot doel ons begrip van leren, onderwijs en gezinsfunctioneren te bevorderen en evidence-based interventies en preventies te ontwikkelen. Het onderzoek omvat het brede spectrum van welzijn van gezinnen en kinderen en de kwaliteit van het onderwijs aan de ene kant, en de identificatie van problematische ontwikkeling en risicofactoren voor families en onderwijs aan de andere kant. Om vragen rond deze problemen te onderzoeken, combineren we diverse onderzoeksmethodes (experimenten, longitudinale vragenlijstonderzoek, observaties, interviews, biologische markers) en kennis uit verschillende disciplines (pedagogische wetenschappen, psychologie, neurowetenschappen en diverse andere sociale wetenschappen).

Sectie Methode en Statistiek

De sectie Methode en Statistiek verzorgt het methoden- en statistiekonderwijs bij alle opleidingen van de faculteit. Onderzoekers en studenten kunnen bij de sectie terecht voor ondersteuning en advies bij het opzetten, uitvoeren, analyseren en communiceren van wetenschappelijk onderzoek.
Lees verder >

Sectie Onderwijskunde

Sectie Onderwijsneurowetenschap

Het onderzoek in de sectie Onderwijsneurowetenschap richt zich op sociale, culturele, individuele, en contextuele factoren die leren bij kinderen, jongeren, en jongvolwassenen kunnen bevorderen of belemmeren. Centraal hierbij staat de rol van de hersenen, executieve functies, en sociale informatieverwerking.
Lees verder >

Sectie Ontwikkelingspedagogiek

Het onderzoek in de sectie Ontwikkelingspedagogiek richt zich op de rol van de ouders en andere zorgverleners in de ontwikkeling van kinderen, zowel wanneer de ontwikkeling goed gaat  als wanneer de ontwikkeling wordt uitgedaagd door problemen van diverse aard.
Lees verder >

Sectie Theoretische en Onderwijspedagogiek

Wat maakt onderwijs betekenisvol voor leerlingen en leerkrachten? Hoe kunnen ouders en leerkrachten bijdragen aan de mogelijkheid dat kinderen kunnen (gaan) floreren? En wat houdt een goede opvoeding in een cultureel en religieus diverse samenleving in?
Lees verder >