Studiebegeleiding en advies

Contactgegevens studieadviseurs
Annemiek van Os
Tanja van der Heijden
Brechje Tijssen

Een afspraak maken met een studieadviseur?
Kijk op VU-net

Aankomende studenten kunnen contact opnemen met de coördinator Studiesucces : Esther Eustace

Indien nodig verwijzen de studieadviseurs naar andere instanties binnen of buiten de VU zoals de dienst studentenpsychologen of studentendecanen. Studenten kunnen zich ook rechtstreeks tot deze instanties wenden.
De studieadviseurs zijn in hun werk gebonden aan bepaalde gedragsregels, vastgesteld door de Landelijke Vereniging van Studieadviseurs. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in een beroepscode. Zie: www.lvsa.nl.

Regelingen in verband met (chronische) ziekte, functiebeperking en bijzondere omstandigheden
Studenten die vanwege een (chronische) ziekte, een functiebeperking (waaronder dyslexie) of bijzondere omstandigheden niet in staat zijn het reguliere programma te volgen wordt geadviseerd contact op te nemen met de studieadviseur voor het maken van een aangepaste planning/tentamenregeling én met de studentendecaan. Dit is om na te gaan of er bij overschrijding van de studiefinancieringsduur in verband met bovengenoemde omstandigheden een beroep op het afstudeerfonds kan worden gedaan. Meer informatie .

Vrijstellingen
Studenten die menen redenen te hebben voor het verkrijgen van vrijstellingen dienen daartoe een verzoek in bij de Examencommissie.

Ben je een student aan de VU?
Gebruik dit formulier om toestemming te vragen bij de examencommissie

Ben je geen VU-student?
Stuur een schriftelijk verzoek aan de examencommissie.