Facultair Studenten Overleg (F.S.O.G.B.)

Het F.S.O.G.B. is een maandelijks overleg met alle studenten die binnen de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) de belangen van de studenten behartigen in verschillende commissies en besturen. Door middel van het F.S.O.G.B. blijven alle commissies en besturen op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de faculteit die voor studenten van belang zijn.

Organen en de functie van het F.S.O.G.B.

Het F.S.O.G.B. bestaat uit de facultaire studentenraad, de tien opleidingscommissies, de twee studieverenigingen (V.I.B. en VSPVU) en de studentassessor van de FGB. De studentassessor is een student-lid in het faculteitsbestuur. Hij of zij is tevens voorzitter van het F.S.O.G.B. Elke commissie en elk orgaan zal tijdens de vergadering een afvaardiging sturen.

Meer informatie over de F.S.O.G.B. is te vinden op VUnet (voor VU studenten en medewerkers). Heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar Ivar Maas