Regelingen / Regulations

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) / Education and Examination Regulations

De Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van studiejaar 2019-2020 zijn te vinden in de studiegids van de opleiding.

The Education and Examination Regulations (OER) 2019 - 2020 can be found in the study guide of your programme.

Regels en Richtlijnen/Rules and Guidelines

In the Rules and Guidelines of the Examination Board, you’ll find the regulations regarding examinations and graduation, what constitutes academic misconduct, fraud and plagiarism and what possible sanctions apply. Also the cum laude regulation can be found here. The Examination Regulations are binding. 

Bekijk hier de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie

See the Rules and Guidelines of the Examination Board

Verslagen ontwikkelgesprekken in het kader van visitaties