Onderzoek

Topbanner_Zorgonderwijs

Toegepast onderzoek is een van onze kernactiviteiten. Wij werken daarvoor samen met onderzoekers en experts van het VUmc en de faculteit Geneeskunde, maar ook met de afdelingen Bewegingswetenschappen, Pedagogiek en Psychologie. Zo worden de nieuwste wetenschappelijke kennis en inzichten betrokken bij het onderzoek en vertaald naar de praktijk. Toegepast onderzoek richt zich op effectiviteit van scholing en van interventies.
Bijvoorbeeld: wat doen professionals, cursisten of studenten in de praktijk met de opgedane kennis en vaardigheden? In hoeverre draagt scholing bij aan beroepsontwikkeling?

Heeft u een onderzoeksvraag, of behoefte aan nieuwe inzichten rondom een bepaald onderwerp? Neem gerust contact op met:
Geert Buijtenweg, plv. teamleider Zorg, Sport en Veiligheid, geert.buijtenweg@vu.nl of 020 598 8609.