De Amsterdamse lerarenbeurs en scholenbeurs komen er weer aan

update: 22 februari 2016

Logo Gemeente AmsterdamDe gemeente Amsterdam zet ook in 2016 weer in op de professionalisering van leraren via de Amsterdamse lerarenbeurs, die deel uitmaakt van de lerarenagenda, en de Scholenbeurs voor schoolontwikkeling. Goed onderwijs begint immers met goede leraren. De beurzen zijn er voor alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, werkzaam in Amsterdam.

Nieuwe aanvraagronde start 24 maart 2016
De nieuwe aanvraagronde voor de beurzen loopt van 24 maart tot en met 22 april 2016. Heeft u afgelopen jaar nog geen gebruik gemaakt van deze subsidiemogelijkheid? Grijp dan uw kans in 2016 en kies voor een cursus of maatwerktraject bij de VU! Teams en leraren kunnen zelf bepalen waarvoor een de beurs wordt aangevraagd. Van belang is dat de activiteit bijdraagt aan het vergroten van de bekwaamheden van de leraar, het team en/of de schoolontwikkeling. Hiervan bent u verzekerd met een traject bij de VU. Al onze cursussen zijn vormgeven op basis van recente wetenschappelijke inzichten, met een hoge praktische toepasbaarheid en oog op wat werkt in de praktijk.

Wat wordt er vergoed?
De beurzen kunnen worden aangevraagd door docenten werkzaam in Amsterdam en scholen op grondgebied van gemeente Amsterdam.  De subsidie kan worden ingezet om zowel de kosten van de professionaliseringsactiviteiten te dekken, als ook het compenseren van tijd (en vervanging) die nodig is om de activiteiten uit te voeren. Meer over de voorwaarden en achtergrond van de beurzen leest u op deze webpagina van het VU UCGB.

..