Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen

Topbanner_professionals_UCGB_home

Het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB) biedt via de VU Lerarenacademie en LEARN Academy opleidingen, cursussen, advies en begeleiding voor (aankomende) docenten en andere professionals die werkzaam zijn in het onderwijs. Deze dienstverlening is ontwikkelingsgericht, evidence based en leidt tot duurzame gedragsverandering en verbetering van resultaten in de beroepspraktijk. Daarbij maken we gebruik van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de nieuwste inzichten in de disciplines Bewegingswetenschappen, Pedagogiek en Onderwijskunde. Onze docenten, opleiders, coaches en adviseurs weten wat er leeft in de veranderende maatschappij en staan dicht bij de beroepspraktijk. Zij zijn vaak zelf uit de beroepspraktijk afkomstig of beschikken over expertise door praktijkgericht onderzoek.

Via HOVO Amsterdam biedt het UCGB daarnaast cursussen, lezingen, trainingen en studiedagen voor iedereen met zin in kennis - deels voor wie 50 jaar en ouder is, deels voor alle leeftijden. Hier volgt u cursussen over kunst, architectuur, letteren, muziek, archeologie en (cultuur)geschiedenis, filosofie en religie, maar ook over andere onderwerpen die verdieping bieden bij wat de media brengen: over economie, sociale wetenschappen, psychologie. Onderzoekers van de VU en externe docenten vertellen u over de laatste stand van zaken op het gebied van exacte vakken en medische wetenschap.

Opleidingen, cursussen en advies

De dienstverlening van het UCGB is onderverdeeld in drie merken met ieder een eigen doelgroep:

  • LEARN Academy: voor professionals in het hoger onderwijs
  • VU Lerarenacademie: voor professionals in het po, vo en mbo
  • HOVO Amsterdam: voor iedereen met zin in kennis, deels voor wie 50 jaar of ouder is, deels voor alle leeftijden

Opleidingen Sport, Zorg en Veiligheid
De volgende opleidingen die in het verleden werden aangeboden via het UCGB zijn nu ondergebracht bij de Faculteit voor Gedrag en Bewegingswetenschappen (FGB) en de UMC Academie: