Onderwijs Pedagogische- en Onderwijswetenschappen

De medewerkers dragen met enthousiasme bij aan de brede ontwikkeling van studenten Pedagogische Wetenschappen, de Universitaire Pabo, de Universitaire Lerarenopleiding en studenten die zich in minoren of honours courses willen verdiepen in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

De afdeling verzorgt de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en de Universitaire Pabo Opleiding. Binnen de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen worden twee trajecten aangeboden: Orthopedagogiek en Onderwijs en Innovatie. De afdeling draagt bij aan de masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs en is betrokken bij de onderzoeksmaster Clinical and Developmental Psychopathology. Met de faculteit Rechtsgeleerdheid verzorgt de afdeling de interfacultaire minor Gezin, Recht en Forensische Gedragswetenschappen.