Executieve functies

Dr. Mariëtte Huizinga

emptyHet onderzoek binnen het thema Executieve functies richt zich op de ontwikkeling van ‘doelgericht gedrag’ bij jongeren (onderbouw voortgezet onderwijs), en de samenhang ervan met schoolprestatie. De een presteert goed, de ander loopt volledig vast en dreigt zelfs uit te vallen. Wat maakt het verschil?
Doelgericht gedrag is nodig om bijvoorbeeld huiswerk te plannen, afspraken na te komen en presentaties voor te bereiden. Voor veel volwassenen is dit al lastig, maar voor jongeren helemaal Zij worden in het 24/7 online leven via hun mobiele telefoon of tablets continue geprikkeld om deel te nemen aan sociale media en interacties. Het is waarschijnlijk dat zij zich daardoor minder goed kunnen concentreren op het maken van huiswerk.
Voor jongeren zijn vrienden enorm belangrijk. Ze nemen soms risico’s om bij bepaalde groep te horen. Leidt dit bij sommigen teveel af om tot goede schoolprestaties te komen?
Gelukkig is er de zogeheten cognitieve controle, die ervoor zorgt dat mensen doelgericht gedrag kunnen vertonen en daardoor goed kunnen functioneren in hun omgeving. Bij de meeste kinderen raken de systemen die de impulsen uit de buitenwereld reguleren en het cognitieve controlesysteem tijdens de adolescentie in balans. Er zijn hierbij echter grote verschillen tussen kinderen. Het doel van het onderzoek is om dieper in te gaan op deze verschillen en hun achterliggende oorzaak.

In 2012 werden 700 adolescenten getest in groep 8 en in de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo). Getest werd o.a. cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen, het kunnen remmen van impulsen en het nemen van risico. Dit wordt vergeleken met schoolprestaties en verzamelde enquêtegegevens over het stadium van de puberteit, behoefte aan opwinding, middelengebruik, sociale netwerken en mediagebruik.

Website van het project: www.slimnaarschool.nl