Onderzoek Klinische Psychologie

Het onderzoek bij de sectie Klinische Psychologie heeft als doel de verbetering van preventie en behandeling van geestelijke stoornissen, en de vermindering van de ziektelast van deze aandoeningen. Veel onderzoek bij de sectie is gericht op het bestuderen van de effecten van innovatieve interventies door middel van gerandomiseerde gecontroleerde studies, maar we zijn ook gericht op epidemiologische en cohortstudies, experimentele testen van onderdelen van interventies, meta-analyses van interventie-onderzoek en de ontwikkeling en implementatie van innovatieve behandelingen. Op dit moment hebben we een aantal specifieke onderzoeksprogramma's:

  • Prevention and treatment of depression and anxiety disorders (prof. dr. Pim Cuijpers)
  • Internet-based treatments of common mental disorders (prof. dr. Heleen Riper)
  • Suïcide en suïcidepreventie (prof. dr. Ad Kerkhof)
  • Primary mental health care (prof. dr. Annemieke van Straten)
  • Living together with cancer (prof. dr. Irma Verdonck)
  • Emotion regulation (dr. Sander Koole)
  • Psychotherapy in specialist care (prof. dr. Marcus Huibers & prof. dr. Jack Dekker)

Afgezien van bovenstaande onderzoeksprogramma's zijn er bij de sectie Klinische Psychologie verschillende parttime onderzoekers die werken aan de volgende onderzoeksthema's:

  • Psychose (prof. dr. Mark van der Gaag)
  • Clinical geropsychology (prof. dr. Anne Margriet Pot)