Onderzoek Klinische Ontwikkelingspsychologie

Het onderzoek van de sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie heeft als doel sociale en biologische invloeden in de ontwikkeling van veel voorkomende emotionele en gedragsproblemen en gezondheidsgedrag bij kinderen en adolescenten te identificeren. We willen begrijpen hoe deviante ontwikkeling op verschillende momenten tijdens de jeugd bijdraagt aan risico’s in de verdere ontwikkeling, mogelijk tot in de volwassenheid. Naast fundamenteel onderzoek gericht op de mechanismen waarlangs probleemgedrag ontstaat doen we ook interventie-onderzoek met kinderen en jongeren en hun ouders. Dit heeft als doel om de effectiviteit van interventies te toetsen en om de werkzaamheid van veranderbare factoren bij het ontstaan van emotionele en gedragsproblemen en gezondheidsgedrag na te gaan. Veel van het onderzoek van de sectie bestaat uit onderzoek in longitudinale cohorten van voor de geboorte tot en met de jong-volwassenheid, vaak aangevuld met intensieve labstudies. Op dit moment hebben we een aantal specifieke onderzoeksprogramma’s:

Afgezien van bovenstaande onderzoeksprogramma's zijn er bij de sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie parttime onderzoekers die werken aan de volgende onderzoeksthema’s en daarover B- en M-theses begeleiden:

  • Pesten (Dr. Tjeert Olthof)