Onderwijs en onderzoek Klinische Neuropsychologie

De sectie Klinische Neuropsychologie wil nationaal leidend zijn in het opleiden van basispsychologen met neuropsychologische kennis en vaardigheden. Dit doen we binnen drie succesvolle en innovatieve opleidingen: de mastertrack Klinische Neuropsychologie en Forensische Neuropsychologie en de research master Cognitive Neuropsychology, waar we kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden en studenten opleiden als scientist-practitioners voor de klinische en wetenschappelijke praktijk.

De sectie Klinische Neuropsychologie wil daarnaast bijdragen aan hoogstaand (inter)nationaal multidisciplinair onderzoek naar gezond neurocognitief functioneren evenals naar neurocognitieve stoornissen. Dit laatste betreft onderzoek bij verschillende patiëntgroepen die aantoonbare neurocognitieve problemen laten zien, zoals mensen met aangeboren of verkregen hersenletsel, neurodegeneratieve of psychiatrische aandoeningen. Hierbij staat de relatie tussen hersenen en gedrag centraal.

Binnen het onderzoek en onderwijs van de sectie Klinische Neuropsychologie staat de samenwerking met de (klinische) praktijk centraal. Enerzijds baseren we onze wetenschappelijke hypothesen op vraagstukken uit de (klinische) praktijk. Anderzijds dragen we bij aan het verbeteren van de zorg voor mensen met neurocogitieve aandoeningen, middels implementeren van onze wetenschappelijke bevindingen. Veel van onze medewerkers zijn dan ook tevens werkzaam in de klinische praktijk.

Het onderzoek van de sectie Klinische Neuropsychologie betreft de gehele levensloop, dat wil zeggen: van de vroege kindertijd tot de extreme ouderdom. Gedrag en hersenfuncties worden in kaart gebracht middels geavanceerde technieken, waarbij we ons richten op zowel motoriek, cognitie, emoties en gedrag, en effecten op het dagelijks functioneren. Enerzijds willen weten welke hersenfuncties door ongunstige omstandigheden zijn aangedaan zoals een vroeggeboorte, lichamelijke of psychische ziekte, of factoren als eenzaamheid en stress. Anderzijds brengen we in kaart hoe we gezonde hersenfuncties kunnen behouden, door te kijken naar effecten van beweging of cognitieve training. We richten ons hierbij specifiek op onderzoek naar (a) de diagnostiek van (dis)functioneren, (b) begrijpen van onderliggende mechanismen van (dis)functioneren, en (c) het ontwikkelen van nieuwe interventies gericht op het behouden van (hersen)functies of het versterken daarvan (bijvoorbeeld middels revalidatie).

Klik voor meer informatie over de verschillende onderzoekslijnen op onderstaande links: