Onderwijs klinisch leerlijn

Bachelor Psychologie
Bestudeer het menselijk gedrag en help mensen met psychische problemen en organisaties met groepsgedragsvraagstukken in de Bachelor Psychologie.

Master Klinische Ontwikkelingspsychologie
De Master Klinische Ontwikkelingspsychologie leidt je op tot klinisch ontwikkelingspsycholoog. Klinisch ontwikkelingspsychologen richten zich op de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen vanaf voor de geboorte tot in de jong volwassenheid.

Master Klinische Neuropsychologie
De Master Klinische Neuropsychologie bestudeert de relatie tussen hersenen en gedrag. Dit vakgebied maakt de laatste jaren een snelle ontwikkeling door; enerzijds is de theoretische kennis door nieuwe onderzoekstechnieken sterk toegenomen, anderzijds heeft ook het werkterrein van de neuropsycholoog zich uitgebreid.

Master Klinische psychologie
De Master Klinische psychologie houdt zich bezig met mensen die psychisch ontregeld zijn of ontregeld dreigen te raken. Deze ontregelingen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Denk hierbij aan angst- of stemmingsklachten, persoonlijkheidsstoornissen, het vastlopen van contacten en relaties, het disfunctioneren in werksituaties of het niet onder controle hebben van gedrag. 

Research Master Cognitive Neuropsychology
In de Engelstalige Research Master Cognitive Neuropsychology staat het snijpunt tussen cognitieve psychologie en klinische neuropsychologie centraal. 

Research Master Clinical and Developmental Psychopathology
In de Engelstalige Research Master Clinical and Developmental Psychopathology denk je na over de verbetering van psychologische behandelingen en de preventie van psychische afwijkingen bij kinderen, tieners en volwassenen.

Clinical and Developmental Psychopathology

Cognitive Neuropsychology