Onderwijs

Bachelorprogramma’s

De afdeling Experimentele en Toegepaste Psychologie verzorgt samen met de afdelingen Biologische Psychologie en Klinische Psychologie de bacheloropleiding Psychologie (FGB). Daarnaast participeert de afdeling in de bacheloropleiding Lifestyle Informatics (FEW).

Binnen de bacheloropleiding Psychology participeert de afdeling in verschillende eerste- en tweedejaars cursussen en is verantwoordelijk voor twee leerlijnen en de daaraan verbonden minoren in het derde bachelorjaar, te weten:

Daarnaast participeert de afdeling in de Universiteitsminor:

Masterprogramma's

De afdeling Experimentele en Toegepaste Psychologie biedt verschillende Engelstalige masteropleidingen aan. In deze masters verdiepen studenten zich niet alleen in een specifiek vakgebied, ze bereiden zich eveneens voor op de arbeidsmarkt.

Daarnaast participeert de afdeling in de: