Software


De afdeling Softwareontwikkeling biedt brede ondersteuning bij het inrichten en automatiseren van experimentopstellingen. We onderscheiden hierbij grofweg de volgende disciplines:

  • Het ontwikkelen van applicaties voor het aanbieden van visuele en auditieve stimuli. Bij dergelijke software is het van belang dat stimuli op het juiste tijdstip worden aangeboden en dat eventuele responses nauwkeurig worden geregistreerd. Standaard 'off the shelf' software is voor deze tijdkritische toepassingen ongeschikt. In veel gevallen wordt er daarom besloten zelf software te ontwikkelen, of - waar mogelijk - gebruik te maken van softwarepakketten zoals E-Prime en OpenSesame.
  • Het ontwikkelen van software voor het aansturen en controleren van de bij het experiment gebruikte apparatuur. Voorbeelden van dergelijke digitaal aanstuurbare hardware zijn: bloeddrukmeters, toongenerators, flitslampen, drukknoppensystemen en beeldschermswitches.
  • Het ontwikkelen van Apps (iPhone, iPad, iPod) voor onderzoek.