Qualtrics online survey tool

Qualtrics


De Qualtrics Reseach Suite is een zeer uitgebreide tool voor online vragenlijst onderzoek.

  • anonieme/open vragenlijsten
  • gepersonaliseerd, uitnodigen per e-mail, panels
  • login/password
  • zeer uitgebreide vragen set, o.a. matrix, sliders, pick/group/rank, drill down, hot spots, heat maps etc.
  • routering, display-  en skip-logic
  • rapportage en export o.a.: excel, spss, xml
  • etc....
Voor uitgebreide informatie over de mogelijkheden van Qualtrics, zie: http://www.qualtrics.com/university/researchsuite/

Medewerkers-account

Stuur voor een medewerkers-account een email naar: qualtrics.fgb@vu.nl

Studenten-account


Studenten van de Faculteit der Gedrags en Bewegingswetenschappen (!) kunnen zelf een ook zelf een gelimiteerde account aanmaken in het FPPVU-qualtrics systeem.

Ga naar: https://fppvu.qualtrics.com/

Klik op: "Please click here to create an account"

Gebruik hierbij de volgende gegevens:

loginnaam: [vu-net-id]@student.vu.nl
e-mail: [vu-net-id]@student.vu.nl

Gebruik je echte naam bij het aanmaken van het account.

LET OP: Studenten van andere faculteiten kunnen helaas geen gebruik maken van de FPP-qualtrics omgeving en zullen dan ook worden verwijderd.

FPP-studenten kunnen extra permissies, surveys, respondenten etc... aanvragen via qualtrics.fgb@vu.nl

 

Meer informatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fppvu-qualtrics 'Brand-Administrator'.

Marco Benard
tel. 88784
email: qualtrics.fgb@vu.nl