Research & Development


Bij de afdeling Research & Development van TO3 Psychologie & Pedagogiek werken specialisten op het gebied van elektronica, mechanica en computertechniek. Deze afdeling adviseert, ontwikkelt, en vervaardigt apparatuur en software voor het onderzoek of onderwijs bij de faculteit die niet in de commerciële handel verkrijgbaar is. Dit kan bijvoorbeeld door bestaande apparatuur te modificeren maar ook door apparatuur geheel zelf te ontwerpen.


Aanvragen voor het ontwikkelen of vervaardigen van apparatuur kunnen gericht worden aan: helpdesk.fgb@vu.nl.