Over de faculteit

De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) staat voor innovatief en ambitieus onderwijs en onderzoek. FGB speelt met haar onderzoek en onderwijs actief in op de actuele ontwikkelingen in de maatschappij.

De faculteit biedt plaats aan ongeveer 3400 studenten en 582 medewerkers. Het wetenschappelijk personeel bestaat uit hoogleraren, docenten, onderzoekers en promovendi en is ondergebracht bij de afdelingen. Het ondersteunend en beheerspersoneel is ondergebracht bij het faculteitsbureau. Aan het hoofd van de faculteit staat het faculteitsbestuur.

Faculteitsbestuur
Lees meer over het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit.

Facultaire commissie
De faculteit kent een aantal commissies die het faculteitsbestuur adviseren en/of eigen werkzaamheden en bevoegdheden hebben. empty

Faculteitsreglement
Bekijk hier het reglement van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (pdf)

Ondersteunende afdelingen
Kijk hier hoe de bedrijfsvoering binnen de faculteit geregeld is.

Wetenschappelijke afdelingen
De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen heeft 3 wetenschappelijke afdelingen die zowel onderwijs als onderzoek verzorgen.

Organogram
Bekijk het organogram van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (pdf). 

Medewerkers
Een overzicht van alle onderzoekers van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen vind je op het VU Research Portal .

Werken bij de Faculteit
Werken bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen is werken bij een brede instelling voor universitair onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Bij FGB leren we van elkaar, we stimuleren elkaar en proberen samen altijd verder te komen.

Contact en route
De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen is gevestigd in het MF-gebouw aan de Van Boechorststraat 7.