Veiligheidscommissie FGB

De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen heeft een facultaire Veiligheidscommissie, met als leden:

  • Voorzitter: Jos de Koning 
  • Technici: Hans de Koning, Leon Schutte, Cor Stoof, Vincent Tuinder en Mart van der Steeg (op gezette tijden vanuit de dienst HRM, Arbo & Milieu)
  • Ondersteuner: Olga Jukema

Veiligheid van proefpersonen, onderzoekers en technici is de belangrijkste en noodzakelijke randvoorwaarde om onderzoek te kunnen én mogen uitvoeren. Daarnaast moet onderzoek met proefpersonen of patiënten goedgekeurd worden door de Ethische (intern) of Medisch-Ethische Commissie (METC Amsterdam UMC). Veiligheid is één van de aspecten waar deze commissies naar kijken.

De apparatuur die binnen FGB gebruikt wordt moet veilig zijn en voorzien zijn van een keurmerk. De Veiligheidscommissie ziet toe op de veiligheid van de gebruikte apparatuur. Vaak heeft de fabrikant zijn apparatuur voorzien van allerlei veiligheidsvoorschriften en reglementen, maar voor onderzoeksopstellingen die door onszelf worden gemaakt is het niet op voorhand duidelijk of die veilig zijn. De Veiligheidscommissie moet (voorafgaand) nieuwe of aangepaste onderzoekopstellingen goedkeuren en vrijgeven voor gebruik.

De Veiligheidscommissie kan ook voorwaarden (meestal in de vorm van voorgestelde aanpassingen) stellen aan vrijgave voor gebruik. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de onderzoeksopstellingen blijft overigens volledig bij de onderzoekers liggen. Degene die met apparatuur wil werken moet zich dan ook bij de verantwoordelijke onderzoeker melden voor goedkeuring en instructies.

De Veiligheidscommissie vergadert om de zes weken, maar wordt vaak tussentijds benaderd of om advies gevraagd bij veiligheidsincidenten, nieuwe apparatuur of aanpassingen aan apparatuur.

De Technisch Ondersteunende Dienst beheert een database van alle apparatuur en beschikt over veiligheidsdocumentaties en instructies.