Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek (VCWE)

De Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek (VCWE) brengt, gevraagd of ongevraagd, advies uit aan het faculteitsbestuur betreffende de organisatie en kwaliteitsbewaking van het onderzoek binnen de faculteit. Hoofdtaken zijn het beoordelen van onderzoeksprotocollen op ethische aspecten en het beoordelen van onderzoeksvoorstellen op wetenschappelijke kwaliteit.

Ethische toetsing
Elk onderzoek en onderzoeker wordt geacht te voldoen aan de ethische richtlijnen van de faculteit, zoals vastgelegd in de landelijke Ethische Code voor Onderzoek in de Sociale en Gedragswetenschappen, alsmede de lokale uitwerking daarvan (zie Documenten en formulieren hieronder). De VCWE helpt u hiermee door uw voorstel te beoordelen. Voorstellen dienen te worden ingediend via de webportal.

VCWE Portal

Wetenschappelijke toetsing
U kunt ook een onderzoeksvoorstel louter ter wetenschappelijke beoordeling voorleggen, bijvoorbeeld voor een beursaanvraag, maar ook omdat de METC veelal om een wetenschappelijke beoordeling van de eigen faculteit of het eigen instituut vraagt. Voorstellen kunnen wederom worden ingediend via de bovenstaande webportal. 

Veel gestelde vragen (FAQ)
Bekijk de veelgestelde vragen en krijg antwoord op uw vraag!

Contactgegevens
Voorzitter: Prof.dr. A.C. (Anja) Huizink
Ambtelijk secretaris: Dr. Anders Schinkel
E: vcwe.fgb@vu.nl
T: (020) 59 88786

Documenten en formulieren
Ethische Code
Toestemmingsformulier proefpersoon
Toestemmingsformulier minderjarige proefpersoon
Standaard informatiebrochure deelname onderzoek
Voorbeeld indieningsformulier 2017

AVG Checklijst voor toestemmingsformulieren en informatiebrieven

Research Data Management Raamwerk (alleen in het Engels)
Nu te vinden op Research Data Management at FGB

Subsidiegever templates voor data management plans
Nu te vinden op Research Data Management at FGB

Data protection impact assessment
Nu te vinden op Research Data Management at FGB

empty

Links
APA Ethical Principles and Code of Conduct
Beroepscode NIP
Declaration of Helsinki
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
Medisch-Ethische Toetsingscommissie VUmc (METC)
Nederlands Trial Register
Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg
Wet op het Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek
Wet Bescherming Persoonsgegevens
VSNU wetenschappelijke integriteit
KNAW wetenschappelijke integriteit


empty