Premaster Pedagogische wetenschappen

Toelatingseisen en aanmelden

N.B. 31 mei: Deadline aanmelding Studielink, deadline indienen toelatingsverzoek in VUnet en deadline aanmelden premasterassessment.

Aanmelden na de deadline is niet meer mogelijk. Binnen Studielink staat de premaster onder de Bacheloropleidingen. Nadat je je hebt aangemeld binnen Studielink, krijg je een VUnetID waarmee je kunt inloggen op het studentenportal VUnet. In deze omgeving kun je je aanmelden voor het premasterassessment. Meer informatie over de inschrijfprocedure voor de premaster kun je vinden op de VU website.

Je wordt alleen toegelaten tot de premaster als je:

 1. op grond van je diploma toelaatbaar bent en
 2. hebt voldaan aan de eisen van het premasterassessment.


1. Toelaatbaar op grond je diploma

Direct toelaatbaar

Met één van de onderstaande hbo-diploma’s ben je rechtstreeks toelaatbaar tot de premaster, mits je diploma niet langer dan 5 jaar geleden is behaald:

 • Leraar basisonderwijs (PABO)
 • Hbo Pedagogiek
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Maatschappelijke Werk en Dienstverlening (MWD)
 • HBO masteropleiding Special Educational Needs (SEN)

Je hoeft geen toelatingsverzoek in te dienen.

Deadlines:

 • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet (inclusief aanmelding premasterassessment): 31 mei.
 • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

Niet direct toelaatbaar

Beschik je niet over een bovengenoemd hbo-diploma of is deze ouder dan 5 jaar, dan voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreeks toelating.

Bovengenoemd diploma ouder dan 5 jaar
Ben je in het bezit van een diploma pabo, hbo Pedagogiek, SPH, MWD of SEN maar is dit diploma ouder dan 5 jaar, dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten.

Daarvoor moet je een formulier 'Verzoek toelating PMC met diploma ouder dan 5 jaar (Formulier A)' indienen in VUnet. De toelatingscommissie Pedagogische wetenschappen beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Verwant diploma
Ben je in het bezit van een ander aan de Pedagogische wetenschappen verwant diploma (van minimaal hbo-niveau), dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten.

Daarvoor moet je een formulier 'Verzoek toelating PMC ogv verwant diploma (Formulier B)' indienen in VUnet. De toelatingscommissie Pedagogische wetenschappen beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?

 • Je meldt je aan in Studielink voor de premaster Pedagogische Wetenschappen. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
 • Je ontvangt inlogcodes waarmee je je kunt aanmelden in VUnet. 
 • Meld je aan voor het premasterassessment.
 • Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten (kies ‘wijzig je keuze’ om een meerdere documenten te uploaden):
  a.    Formulier A of formulier B
  b.    Officiële vakomschrijvingen
  c.    Gewaarmerkte kopie diploma (indien reeds in je bezit)
  d.    Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst.

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:

 • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet (inclusief aanmelding premasterassessment): 31 mei.
 • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk.
Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.

2. Eisen premasterassessment

Wil je de premaster volgen, dan moet je ook het premasterassessment halen. De uitslag hiervan is bindend en alleen geldig voor het komende studiejaar.

Het premasterassessment bestaat uit toetsen op Tekstbegrip Engels, Wiskunde & Statistiek, Tekstopbouw Nederlands en een Capaciteitentest met subonderdelen Rekenvaardigheid, Woordrelaties en Woordanalogieën.

Het is niet mogelijk om vrijstelling voor één of meerdere onderdelen van het assessment te krijgen. Er wordt een gecombineerde score voor Numerieke en wiskundige vaardigheden samengesteld uit het aantal goede antwoorden voor het subonderdeel Rekenvaardigheid en het onderdeel Wiskunde & Statistiek. De gecombineerde score voor Taalvaardigheid Nederlands wordt samengesteld uit het aantal goede antwoorden voor de subonderdelen Woordrelaties en Woordanalogieën en het onderdeel Tekstopbouw Nederlands. Een onvoldoende score op een ander subonderdeel kan dus gecompenseerd worden door een hogere score op een ander subonderdeel. Je moet verder een bepaalde score halen voor het onderdeel Engels tekstbegrip.

Uitgebreide informatie over het assessment vind je op de website van de VU.

Kosten premaster
De kosten voor de premaster Pedagogische Wetenschappen (bestaande uit 30 EC) vind je op de website van de VU. Wil je extra vakken volgen naast de premastervakken dan bedragen de kosten €100,- per studiepunt.

Advies: Kijk ook bij Inhoud van de studie o.a. voor informatie over de registratievakken NVO.

N.B. Als je al een gesubsidieerde HBO-masteropleiding hebt afgerond en je gaat met een WO-masteropleiding starten, dan betaal je het instellingstarief. Zie de website van de VU voor de laatste informatie betreffende het collegegeld.