Overig onderwijs

 

Bijvakken

Het is voor studenten van buiten de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen en studenten van andere universiteiten mogelijk om een beperkt aantal bijvakken aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) te volgen.

Contractonderwijs

Ook niet-studenten kunnen middels contractonderwijs een cursus volgen. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van kennismaking met een opleiding of vanuit een professionele interesse.

Hbo-schakelprogramma

Het digitale schakelprogramma Bewegingswetenschappen is een programma-op-maat voor getalenteerde en gemotiveerde hbo-studenten die versneld willen doorstromen naar een universitaire masteropleiding Bewegingswetenschappen van de VU.

HOVO Amsterdam - VU vanaf vijftig

HOVO Amsterdam biedt sinds 1990 cursussen en colleges aan de Vrije Universiteit (VU) voor iedereen vanaf vijftig jaar. HOVO Amsterdam is onderdeel van de Vrije Universiteit.

PAO Praktijksportpsycholoog (POPS)

De Postacademische Opleiding tot Praktijksportpsycholoog (POPS) leidt professionele, hooggekwalificeerde praktijksportpsychologen op.