Contractonderwijs

Wat is contractonderwijs?

In principe kan iedere cursus middels contractonderwijs worden gevolgd door niet-studenten. De docent van een cursus beslist of het vak daadwerkelijk open staat voor niet-studenten.
Uitzonderingen zijn de eindproducten van de opleidingen zoals B-theses, M-theses, scripties en onderzoeksprojecten.

Contractonderwijs houdt in dat per te volgen cursus een contract wordt afgesloten. Met het contract wordt geregeld welke cursus gevolgd mag worden en wat de kosten daarvoor zijn. Tevens wordt het aantal te behalen studiepunten vermeld en mag er maximaal twee maal tentamen worden afgelegd.  

Wie kan er deelnemen aan het contractonderwijs?

 U dient in het bezit te zijn van één van onderstaande diploma’s
1e bachelorjaarVWO-diploma
 Propedeusediploma HBO
 Doctoraaldiploma
 Bachelordiploma
 Masterdiploma
2e bachelorjaar
3e bachelorjaar
Voor vakken uit het tweede en derde bachelorjaar geldt dat u voor bepaalde vakken, naast de hierboven genoemde diploma’s, moet beschikken over voorkennis van het vak (entreevoorwaarden). Zie hiervoor de studiegids.
  
masteropleidingDeelnemers aan mastercursussen moeten in het bezit zijn van een relevant bachelor- of masterdiploma. 


Beschikbaarheid van onderdelen

De docent van de cursus beslist of een cursus gevolgd kan worden via. Redenen om af te zien van contractstudenten hebben vaak te maken met de mogelijkheid practica en werkgroepen te volgen.

Waar vind je welke informatiewebsite
Studie-informatie is te vinden in de studiegids
Eventuele entreevoorwaarden staan vermeld bij de cursus
www.studiegids.vu.nl

Wanneer en waar cursussen worden gegevenhttps://rooster.vu.nl 

Kosten en betaling

Per studiepunt wordt u € 100,- in rekening gebracht. De meeste cursussen omvatten 6 studiepunten. Dit bedrag is incusief het afleggen van het tentamen en maximaal één hertentamen. De betaling dient voor aanvang van de cursus door ons ontvangen te zijn. Eventuele literatuur en syllabi zijn niet in de prijs inbegrepen en dienen zelf via bijvoorbeeld de VU-boekhandel te worden aangeschaft.

Annulering van cursussen kan tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de cursus.
Hierna is geen restitutie van het cursusgeld meer mogelijk. Bij tijdige annulering wordt € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Faciliteiten

Nadat uw betaling ontvangen is krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving (Canvas) gedurende het lopende collegejaar. Inloggegevens worden u per e-mail toegestuurd.empty

Bewijs behaalde resultaten

Na het succesvol afronden van het onderwijs, kan bij de centrale studentenbalie een gewaarmerkte cijferlijst worden aangevraagd, waarop vermeld staat:

  • de naam en vakcode van de gevolgde cursus(sen)
  • het behaalde resultaat
  • het aantal EC-studiepunten
  • de datum waarop de cursus is behaald
empty

Informatie

Voor nadere inlichtingen over contractonderwijs kunt u mailen naar studieadvies.fgb@vu.nl.

Aanmelden contractonderwijs

U kunt zich aanmelden voor contractonderwijs middels onderstaand digitaal aanmeldingsformulier.
Een kopie van het diploma dient u digitaal mee te sturen met het online aanmeldformulier. Aanmelden kan tot uiterlijk drie weken vóór de week waarin de cursus start.
Heeft u reeds aan de Vrije Universiteit een bachelor- of masterdiploma behaald, dan is het niet nodig om deze mee te sturen.