Bijvakken

Het is voor studenten van buiten de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen en studenten van andere universiteiten mogelijk om een beperkt aantal bijvakken aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) te volgen. Het volgen van bijvakken is kosteloos. Oriënteer je vooraf of je voldoet aan de voor de betreffende cursus vereiste voorkennis. Informatie daarover is bij iedere cursus vermeld in de studiegids.

Bekijk de website van de VU voor meer informatie.