Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog

 

Vanwege de aanhoudende Corona-crisis en de onzekerheid over het einde daarvan heeft de stuurgroep van de POPS besloten om de volgende lichting van de POPS niet in september 2021 te laten starten, maar in september 2022. Dus de start wordt een jaar opgeschoven. Dat biedt ruimte voor de huidige POPS-lichting (POPS-7) om de opleiding af te ronden; POPS-7 ondervindt studievertraging als direct gevolg van de Corona-crisis. Daarnaast biedt het ons tevens de gelegenheid om de POPS inhoudelijk en organisatorisch te vernieuwen en duurzaam te maken voor de toekomst.

De hiernavolgende informatie over de opleiding biedt evengoed een concreet beeld van waarom deze opleiding iets voor jou zou kunnen zijn. Met het oog op de mogelijk aanstaande vernieuwingen zal de website te zijner tijd worden geüpdatet. Houd daarom vooral de website in de gaten.

Heb je vragen over de Opleiding Praktijksportpsycholoog?

Neem contact op met het POPS secretariaat: secretariaat.pops.bw@vu.nl

 POPS header

banner POPS Postacademische Opleiding tot PraktijksportpsycholoogIn de tweejarige parttime Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog (POPS) staan de kennis en vaardigheden centraal die een sportpsycholoog in de praktijk nodig heeft om sporters, sportteams en coaches te begeleiden en te adviseren. Afgestudeerden van de POPS beschikken over een brede expertise en zijn inzetbaar in uiteenlopende sportdisciplines. De opleiding is in nauwe samenwerking met de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) ontwikkeld. De Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog leidt professionele, hooggekwalificeerde praktijksportpsychologen op.

Sportpsycholoog VSPN®
Afgestudeerden aan de opleiding worden door de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) geaccrediteerd als SPORTPSYCHOLOOG VSPN®.  De SPORTPSYCHOLOOG VSPN® is wetenschappelijk opgeleid om mentale training, begeleiding en advies in de sport te geven. De POPS is de enige opleiding in Nederland die leidt tot de accreditatie SPORTPSYCHOLOOG VSPN®

Voor wie?

Afgestudeerden met een academische master Psychologie en/of Bewegingswetenschappen, met de basisaantekening Sportpsychologie en een passie voor het vakgebied van de sportpsychologie en voor de sport, die zelfstandig kunnen werken en actief bij willen dragen aan de ontwikkeling van de sportpsychologie.

Programma

Het programma van de POPS biedt verdieping in de sportpsychologie. De deelnemers leren hun kennis toe te passen in de mentale training en begeleiding van sporters, coaches en teams. Het gaat hierbij om het 'doen' en het vak van praktijk sportpsycholoog. De cursisten hebben passie voor het vakgebied van de sportpsychologie en voor de sport, kunnen zelfstandig werken en willen actief bijdragen aan de ontwikkeling van de sportpsychologie. Van de cursisten wordt verwacht dat zij wetenschappelijke literatuur op waarde kunnen schatten, de literatuur kunnen interpreteren en dat zij op een wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen rapporteren.
 

Waarom deze opleiding volgen?

 • U wordt opgeleid tot een professionele, hooggekwalificeerde praktijksportpsycholoog die in alle sportdisciplines aan de slag kan gaan;
 • U leert o.a. topsporters te begeleiden die moeten presteren onder hoge druk;
 • U leert o.a. interventietechnieken om kinderen met meer plezier te laten sporten;
 • U leert o.a. hoe u een sportteam zo kunt begeleiden dat het zo effectief mogelijk samenwerkt;
 • De opleiding is gericht op praktijkvaardigheden en toepasbare kennis voor de praktijk vanuit de sportpsychologie;
 • U krijgt les van ca. 8 tot 10 VSPN geregistreerde sportpsychologen met kennis van wetenschap én praktijk.

De Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog is de enige opleiding in Nederland die leidt tot de accreditatie SPORTPSYCHOLOOG VSPN®.
 

Sportpsychologen in opleiding van start met e-health via Embloom

VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB) en Embloom zijn een samenwerking gestart om e-health in te zetten tijdens de postgraduate opleiding to praktijksportpsycholoog (POPS). Het Embloom Platform wordt onder andere gebruikt tijdens de module ‘sportpsychologische diagnostiek’. Met behulp van psychologische vragenlijsten binnen het platform en andere tools leren de sportpsychologen-in-opleiding dan gericht informatie te verzamelen over een sporter, sportcoach, of -team. Met de verkregen inzichten gaan zij vervolgens een mentaal trainingsprogramma opzetten. “De inzet van e-health is een waardevolle toevoeging in het beroep van sportpsycholoog. Het verzamelen van informatie kan op deze manier efficiënter en meer op maat worden uitgevoerd”, aldus Inge Boon, opleidingscoördinator.

Embloom 
Logo EmbloomEmbloom is een digitaal e-health platform met verschillende instrumenten ter ondersteuning van de behandeling van mensen met psychische en lichamelijke klachten. De instrumenten zijn flexibel inzetbaar en kunnen worden afgestemd op de behandeling. Embloom zet zich in voor een betere,  toekomstbestendige gezondheidszorg.  

Cursist aan het woord

Joost Pluijms"Met de Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog kun je je onderscheiden van andere mentale coaches. De opleiding heeft mij zeker verrijkt. Ik genoot in het bijzonder van de supervisie en de interactie met geaccrediteerde sportpsychologen tijdens de modules, waardoor ik ging nadenken over mijn visie op sportpsychologie, mijn toekomstperspectief en de punten waarop ik me wilde ontwikkelen. Na afronding van de opleiding heb ik de praktijkaccreditatie van de VSPN ontvangen en dat biedt mijn cliënten een zekere kwaliteitsstandaard. Bovendien zijn er steeds meer zorgverzekeraars die mentale begeleiding door een sportpsycholoog deels willen vergoeden, mits deze is gecertificeerd door de SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg) wat alleen mogelijk is met de accreditatie van de VSPN."
Joost Pluijms, zelfstandig praktijksportpsycholoog (oud-deelnemer)

Lees het volledige interview

Het onderwijs in de ‘Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog’ is modulair. In de verschillende modules worden diverse werk- en toetsvormen gebruikt zodat aan verschillende leervoorkeuren van de deelnemers tegemoet wordt gekomen. De opleiding is gericht op praktijkvaardigheden en toepasbare kennis voor de praktijk van de sportpsychologie. Praktijkleren is een belangrijke pijler van de opleiding: cursisten leren door te doen en in reële situaties zelf voor (groepen) sporters te staan. Daarnaast ontwikkelen de cursisten hierdoor een goed netwerk om later zelfstandig aan de slag te gaan als praktijksportpsycholoog.

In onderwijsbijeenkomsten op de Vrije Universiteit Amsterdam staan sportpsychologische kennis, wetenschappelijke onderbouwing van interventies en het oefenen van praktijkvaardigheden centraal. Het uitgangspunt tijdens de onderwijsbijeenkomst is het leren met en van elkaar. Tijdens de gehele opleiding krijgen de deelnemers zicht op hun eigen ontwikkeling door deel te nemen aan diagnostische en selectieve toetsen. De deelnemers krijgen gerichte feedback van de docenten en supervisoren vanuit de VSPN.

De onderwijsbijeenkomsten worden verzorgd door vakbekwame docenten uit verschillende instellingen en disciplines die een duidelijke affiniteit hebben met de sportpsychologie of sportpsycholoog zijn. De docenten hebben allen hun sporen in hun vakgebied en de didactiek verdiend.
 

Na afloop kan de SPORTPSYCHOLOOG VSPN®:
 • op basis van diagnostische informatie mentale trainings- en begeleidingsprogramma’s voor individuele sporters en sportteams ontwerpen en uitvoeren;
 • de resultaten van een interventie evalueren en daarover rapporteren aan de betrokkene(n) en op een wetenschappelijk verantwoorde wijze schriftelijk verslag doen van de interventie;
 • problemen bij sporters die specialistische/psychotherapeutische hulp vereisen signaleren en sporters doorverwijzen naar specialisten die deze hulp kunnen verschaffen;
 • problemen binnen het begeleidingsteam die de prestaties van sporters nadelig beïnvloeden signaleren, deze problemen benoemen en (desgewenst) adviezen geven om het functioneren van het begeleidingsteam te optimaliseren;
 • zichzelf op de hoogte houden van ontwikkelingen in het vakgebied, deze ontwikkelingen op waarde schatten en toepassen in zijn of haar professionele handelen;
 • als reflectieve professional een bijdrage leveren aan de professionalisering van het beroep sportpsycholoog, de beroepsgroep sportpsychologen en aan de ontwikkeling van het vakgebied sportpsychologie;
 • binnen alle sportdisciplines opereren. De sportpsycholoog heeft kennis van of is in staat kennis te verwerven over een bepaalde tak van sport en is in staat over de sport specifieke en sportpsychologische aspecten van sport te communiceren met de sporter en/of met de leden van het begeleidingsteam.
   
studiegidspopsHet programma bestaat uit diverse modules, zoals bijvoorbeeld sportpsychologische diagnostiek, interventietechnieken, sociale aspecten en groeps-/teambegeleiding, gesprekstechnieken en casuïstiek. Het totale studieaanbod omvat 62 ECTS, verdeeld over twee jaar. De studielast bedraagt ongeveer 20 uur per week aan onderwijs, zelfstudie en opdrachten.

Het exacte programma en de leerdoelen en werkwijze per module treft u aan in de Studiegids 2019-2012.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator van de opleiding: Inge Boon
 
Module Psychodiagnostiek
 • 'We werden uitgedaagd en daardoor heb ik veel geleerd over psychodiagnostiek, maar ook over mezelf'.
Module Interventietechnieken
 • 'Het in de praktijk aan de slag gaan met een sporter die je niet kent is leuk! Dat is spannend, maar wel heel leerzaam.'
 • 'Erg nuttig, eindelijk handvatten om aan de slag te gaan met sporters en eindelijk meer ervaring opgedaan dan alleen het eerste gesprek voeren. De module kwam op het juiste moment in de opleiding.'
Module Sociale Aspecten en Groeps-/Teambegeleiding
 • 'We zijn heel praktijkgericht bezig geweest en van de workshops geven heb ik erg veel geleerd'.
Module Capita Selecta
 • 'Hele enthousiaste docent, veel praktische informatie en interessante opdrachten. Ook leerzaam om zelf een 'workshop' te moeten doen'. (CS Jonge Sporters).
 • 'De rollenspellen met de acteurs waren super leerzaam! Verder nuttig om na te denken over je eigen handelen met behulp van voorbeelden uit de praktijk.' (CS Grensoverschrijdend gedrag).
 • 'Veel voorbeelden uit de praktijk gekoppeld aan de theorie, verduidelijkt de theorie. Duidelijk gemaakt dat klinische problematiek vaak voorkomt en dat je er als sportpsycholoog attent op moet zijn'. (CS Klinische Psychologie).
Module Reflectie
 • 'Je wordt aan het denken gezet over jouw rol als sportpsycholoog en je eigen visie. Verder veel afwisseling in werkvormen, leuk!''Interessante vragen en mogelijkheden om over eigen ontwikkeling na te denken. Veel geleerd van manier van reflecteren en discussies in de groep.'
Module Gespreks- en interviewpracticum
 • 'We hebben veel behandeld. Ook veel geoefend, erg fijne sfeer tijdens de lessen, actief.' 
 • 'Het oefenen in de praktijk is leuk! Van samen gesprekken voeren tot de teamoefeningen: leuk en leerzaam.'
 • 'Ik vond het een vak met veel toegevoegde waarde, de docent geeft het heel leuk/interessant en leerzaam en ik had nog wel meer lessen willen volgen. Het is breder opgezet dan de gespreksvakken die ik in mijn bachelor/master had, wat juist fijn was en het sloot ook heel goed aan!'
De cursisten van de Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog, die het eerste jaar van de tweejarige opleiding afgerond hebben, gaan in het tweede leerjaar in de praktijk aan de slag. Zij kunnen dus door een (jonge) sporter, team of coach ingeschakeld worden voor mentale begeleiding.
 
Begeleidingstrajecten zijn maatwerk en worden afgestemd op de sporter(s) of de coach, waardoor resultaten ook divers zijn. In algemene zin bieden begeleidingstrajecten zicht op ontwikkelpunten. De sportpsycholoog in opleiding doet handreikingen om hieraan te werken en zo tot de beste prestatie te komen.
 
Ervaren sportpsychologen in de rol van supervisor begeleiden hen daarbij. Omdat de sportpsychologen in opleiding mentale training- en begeleidingstrajecten aanbieden in het kader van hun opleiding vragen zij voor de begeleiding een lager tarief dan gangbaar is in de sportpsychologie. Met deze inkomsten betalen zij hun supervisie-uren. Zij hebben zelf dus geen financiële ‘winst’ bij de trajecten. De winst zit met name in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van zowel de sportpsycholoog in opleiding als de sporter, het team of de coach.
 
De opleiding laat deelnemers toe die een afgeronde doctoraal- of master-opleiding in de psychologie óf bewegingswetenschappen hebben én de Basisaantekening Sportpsychologie (BASP) van de VSPN hebben behaald.

Voor de BASP zijn 30 ECTS sportpsychologie vereist: 2 of 3 cursussen op het gebied van de sportpsychologie (12 of 18 studiepunten) en een literatuuronderzoek of empirisch onderzoek op het gebied van de sportpsychologie van ten minste 12 studiepunten. De opleiding biedt plaats aan maximaal 18 deelnemers. De opleiding start alleen bij minimaal 10 deelnemers.

De vakken 'Testconstructie/psychodiagnostiek', 'Psychologische gespreksvoering', 'Inspanningsfysiologie' en 'Psychologie van de Motoriek' worden sterk aanbevolen en gelden ook als een pré bij de toelating, maar zijn geen harde toelatingseis voor de komende lichting van de POPS.

Aanmelding

De uiterste datum van het aanleveren van het aanmeldformulier voor de zevende leergang van de Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog is 1 mei 2022. Na deze datum kan er altijd nog telefonisch contact opgenomen worden, maar zal je waarschijnlijk op de wachtlijst geplaatst worden.
Het is mogelijk dat kandidaat-cursisten zich terugtrekken nadat zij de toelatingsprocedure (zie hieronder) succesvol hebben doorlopen. Die vrijgekomen plaatsen worden toegewezen aan degenen die zich vóór 1 mei 2019 hebben opgegeven en nog geen plaats in de opleiding hebben verworven. Pas daarna worden kandidaat-cursisten benaderd die zich ná 1 mei 2022 hebben aangemeld. 

Geinteresseerden kunnen zich vanaf heden vrijblijvend aanmelden, via het inschrijfformulier op deze website.

Toelatingsprocedure

Wanneer kandidaat-cursisten zich hebben aangemeld en de gevraagde informatie hebben opgestuurd, buigt de toelatingscommissie zich over de aanmeldingen. Na de schriftelijke ronde volgt eventueel een gesprek met twee leden van de toelatingscommissie. Het belangrijkste doel van het gesprek is om met elkaar te onderzoeken in hoeverre de kandidaat-cursist en de opleiding bij elkaar passen (matchingsgesprek). Deze gesprekken vinden plaats in mei 2022. Op basis van de schriftelijke informatie en het matchingsgesprek adviseert de toelatingscommissie wie wordt toegelaten tot de opleiding. Na 1 juli 2022 krijg je definitief te horen of je bent toegelaten tot de POPS.
 

De eerstvolgende opleidingsgroep start in september 2022, vaste opleidingsdag voor deze groep is de vrijdag.
De opleiding wordt gegeven aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 
De kosten voor deelname aan de Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpycholoog bedragen ca. € 16.500,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal (excl. boeken), testmanager en digitale leeromgeving. Het inschrijfgeld is exclusief supervisiekosten. Deze bijkomende kosten voor supervisie worden echter gedekt door de inkomsten die deelnemers halen uit de begeleiding in het kader van de module 'Casussen'. Het inschrijfgeld is voor de inkomstenbelasting aftrekbaar als opleidingskosten.

Accreditatie


Afgestudeerden aan de opleiding worden door de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) geaccrediteerd als SPORTPSYCHOLOOG VSPN®. De postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog is de enige opleiding in Nederland die leidt tot deze accreditatie.

 

Voorzijde brochure POPSIn de digitale folder (.pdf) leest u een beknopte samenvatting van de Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog.
Aanmelden voor deze opleiding kan via dit inschrijfformulier. 

Heb je vragen over de Opleiding Praktijksportpsycholoog?

Voor praktische/organisatorische vragen kun je terecht bij:
Het POPS secretariaat: secretariaat.pops.bw@vu.nl