Minoren

Het eerste semester van het derde bachelorjaar start met de profileringsruimte. Je kunt een half jaar (ofwel 30 studiepunten) jouw studie naar eigen inzicht inrichten door het volgen van een minor. Een minor kan verdieping bieden in je opleiding of juist verbredend zijn. Ook kan een minor ter voorbereiding op je master dienen. 

Bekijk het complete aanbod op het minorenplatform van de VU

Verdiepen van je kennis

Bij de keuze voor een minor is het belangrijk om de masterspecialisatie in het achterhoofd te houden. De minoren bevatten veelal een basis en voorbereiding op de master. Toch is het niet verplicht de minor in dezelfde richting te volgen. Kijk goed naar de toelatingseisen. Wanneer je een verdiepende minor van jouw opleiding wilt volgen, hoef je geen toestemming aan de Examencommissie te vragen.

Verbreden van je kennis

Het is mogelijk om voor een verbredende ofwel een universiteitsminor te kiezen. Dit zijn minoren die bij een andere faculteit en/of universiteit worden aangeboden. Binnen de VU mag je elke universiteitsminor volgen die wordt aangeboden, je hoeft in dat geval geen toestemming te vragen bij de examencommissie. Als je een minor aan een andere universiteit wilt gaan volgen, moet je hiervoor wel eerst toestemming vragen bij de Examencommissie.

Bekijk hier de universiteitsminoren van de VU

Vrije variant

Je kunt er ook voor kiezen om je minor (30 studiepunten) vrij in te vullen. Dit kun je doen door (derdejaars) bachelorsvakken te kiezen van je eigen opleiding en/of andere bacheloropleidingen. Deze vakken mogen van verschillende opleidingen komen. Als je voor de vrije variant minor kiest, dan moet je eerst toestemming vragen bij de examencommissie.

Toestemming examencommissie

Educatieve minor


Als je het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs serieus overweegt is het een goede keuze om je minorruimte te gebruiken voor de educatieve minor. Je kunt dan gekoppeld aan je bachelordiploma een lesbevoegdheid behalen waarmee je aan de slag kunt als docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-t. Bovendien heb je dan de mogelijkheid om straks naast je master een bijbaan als bevoegd docent in het onderwijs te hebben. Als je na het behalen van je masterdiploma dan ook nog de eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen, kun je hiervoor bovendien een verkort traject volgen. 

Alléén binnen deze VU-bacheloropleidingen is het mogelijk de educatieve minor voor een bepaald schoolvak te volgen. Als je bacheloropleiding niet voorkomt in het overzicht, dan kun je je dus niet aanmelden voor de educatieve minor. Voor studenten van buiten de VU geldt een landelijke verwantschapstabel. Deze kun je raadplegen in bijlage drie van de 'Onderwijsregeling educatieve minor'.

Lees meer over de educatieve minor