Beroepsperspectief Bewegingswetenschappen

De bacheloropleiding Bewegingswetenschappen beoogt studenten op te leiden die in staat zijn met succes een masteropleiding Bewegingswetenschappen te volgen. Verder leidt de bacheloropleiding studenten op tot functies op terreinen waar wetenschappelijke kennis over het menselijk bewegen op enigerlei wijze een rol speelt.

Als afgestudeerde bachelor Bewegingswetenschappen kun je zowel theoretische als praktisch relevante vraagstukken formuleren en oplossen. Je beschikt over kennis en inzicht in theorieën en onderzoek op het gebied van de bewegingswetenschappen. Je moet deze kennis kunnen gebruiken en zo nodig aanvullen met nieuwe kennis die je verkrijgt via empirisch-experimenteel, conceptueel of historisch onderzoek. Verder ben je in staat rapporten en onderzoeksverslagen te beoordelen op inhoudelijke en methodologische aspecten en kun je daarover schriftelijk en mondeling verslag doen.

Ben je benieuwd wat de meeste studenten gaan doen als ze hun diploma op zak hebben?

  • Onderzoeker*
  • Adviseur/beleidsmedewerker
  • Fysiotherapeut/ergotherapeut/leraar l.o.**
  • Psychomotorisch therapeut
  • Docent Hoger onderwijs
  • Inspanningsfysioloog
  • Overig

*Aan de opleiding Bewegingswetenschappen gerelateerde functies.

**Deze functies kun je niet vervullen met alleen de opleiding Bewegingswetenschappen. Mensen die in deze functies terecht(ge)komen (zijn), hebben een hbo-opleiding gevolgd die opleidt tot het desbetreffende beroep.

Enkele voorbeelden van functies zijn:

  • Projectleider 'Voorlichting topsport' bij het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken
  • Ergonoom/bewegingswetenschapper bij ArboNed, locatie Hoogovens
  • Clinical Research Associate (CRA) IsoTis NV, Bilthoven

Het Masterprogramma Human Movement Sciences leidt je op tot een gekwalificeerde specialist met verschillende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Uiteraard krijg je een uitstekende basis voor een carrière in toegepast onderzoek of als docent bij beroepsopleidingen m.b.t. sport of gezondheid. Maar je bent ook goed toegerust om een brug te slaan tussen de wetenschap en de praktijk, bijvoorbeeld als kennismedewerker, inspanningsfysioloog of 'embedded scientist' binnen een instituut of sportbond.

Hoewel er tijdens de masteropleiding geen training in managementvaardigheden wordt gegeven, vinden veel afgestudeerden een management- of beleidsfunctie. Bijvoorbeeld bij een bedrijf, een sportbond of bij de overheid. Verder kun je als specialist een belangrijke bijdrage leveren aan technologische ontwikkelingen binnen de bewegingsgerelateerde industrie. Denk hierbij aan de ontwikkeling van nieuwe apparatuur ten behoeve van revalidatie of technologische verbeteringen binnen de sport.

Als bewegingswetenschapper sta je sterk op de arbeidsmarkt: bijna alle afgestudeerden vinden snel een baan.

Postdoctorale specialisaties

Sportpsycholoog
In combinatie met een paar extra cursussen kun je instromen in het de postdoctorale opleiding tot Praktijksportpsycholoog®. Dit programma duurt ongeveer een jaar (full-time) en is geaccrediteerd door de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland.
Meer informatie tref je aan op de pagina Postacademische Opleiding tot Praktijksportpsycholoog.

Exercise Specialist
In combinatie met klinische ervaring, geeft de masteropleiding ook een goede basis om door te studeren voor een certificatie als Exercise Specialist® van het American College of Sports Medicine (ACSM).