Sensimotorische controle

 
Het onderzoek binnen dit programma is gericht op de wisselwerking tussen sensorische informatie en motorische controle. We bestuderen visuele en haptische waarneming, doelgerichte armbewegingen (bijv grijpfunctie, onderschepping), cyclische bewegingen (bijvoorbeeld roeien, fietsen) en bewegingen van het hele lichaam. Ons doel is om het menselijk sensomotorische gedrag te begrijpen door het combineren van experimenteel onderzoek en wiskundige modellering.