Ouderen en valrisico

Afdeling: Bewegingswetenschappen
Sectie: Neuromechanica
Onderzoeksgebied/-thema: valdetectie, ouderen, valpreventie

Onderzoekers: Kim van Schooten, Sietse Rispens
Begeleiders: Jaap van Dieën, Mirjam Pijnappels
In samenwerking met: McRoberts, Verklizan, Puur Zuid
Subsidie: ZonMw


 
Eén op de 3 ouderen boven de 65 jaar valt een keer per jaar. De komende decennia zal de populatie ouderen verder groeien en daarmee zal ook de belasting op de gezondheidszorg toenemen. Door het aantal valincidenten en letsels te verminderen kunnen ouderen langer zelfstandig en onafhankelijk blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven, en zullen medische kosten afnemen. Om zorgverleners, zoals huisartsen en thuiszorgorganisaties, in een vroeg stadium te informeren over het valrisico van een oudere, is het noodzakelijk om de kans op vallen nauwkeurig vast te stellen.

In dit onderzoeksproject wordt een systeem ter ondersteuning van de preventie van vallen onder ouderen ontwikkeld. Dit systeem is gebaseerd op kleine bewegingsmonitoren die door de deelnemers aan het onderzoek op het lichaam worden gedragen (MoveMonitor). Hiermee kunnen de bewegingen van de deelnemers gedurende een week worden geregistreerd. Met de verzamelde informatie zijn methoden ontwikkeld en getoetst waarmee een schatting gemaakt kan worden van de kans op een val. Deze informatie kan uiteindelijk aan zorgverleners ter beschikking worden gesteld om de preventie van vallen te ondersteunen.

In de toekomst hopen we met geautomatiseerde systemen ook direct hulpdiensten te kunnen inschakelen om snel en adequate zorg te leveren wanneer een val heeft plaatsgevonden. Daarnaast streven we naar real-time detectie van instabiel gedrag, bijvoorbeeld door vermoeidheid, waardoor de drager van het systeem onmiddellijk gewaarschuwd kan worden als er een grotere valkans is.