Oorzaken van verschillen in geluk

Afdeling: Biologische Psychologie
 
Onderzoeksgebied/-thema: geluk, gedragsgenetica, tweelingonderzoek
Onderzoeker: Meike BartelsAls je iemand vraag wat hij of zij het liefst wil zijn is het antwoord veelal: “Gelukkig”. 

Vanuit verschillende vakgebieden wordt er de afgelopen jaren steeds meer gekeken naar geluk, waarbij de nadruk meestal ligt op het vergelijken van gemiddelden. Daarbij is er bijvoorbeeld gevonden dat mensen gemiddeld gelukkiger zijn als ze getrouwd zijn of een duurzame relatie hebben, veel vrienden hebben, bovengemiddeld verdienen, zichzelf aantrekkelijk vinden, groot zijn, maar niet te groot, en religieus zijn. Tevens staat Nederland bovenaan de UNICEF lijst met landen als er gekeken wordt naar het geluksgevoel van kinderen

Het geluksonderzoek van URC hoogleraar Meike Bartels gaat een stap verder. Zij kijkt niet naar verschillen in gemiddelden tussen groepen, maar naar verschillen tussen mensen. Niet alle getrouwde personen zijn bijvoorbeeld gelukkiger dan alleenstaanden en niet alle Nederlandse kinderen zijn gelukkiger dan Engelse kinderen. De basisvraag van haar onderzoek is waarom is de ene persoon gelukkiger dan de andere?

Door informatie over geluksgevoel te verzamelen bij jonge en volwassen tweelingen en hun familieleden die ingeschreven staan bij het Nederlands Tweelingen Register is het mogelijk om de erfelijke en omgevingsinvloeden op geluk in kaart te brengen. Hierbij is inmiddels vast komen te

staan dat ongeveer 40% van de verschillen in geluksgevoel tussen mensen komt door genetische verschillen. Door gegevens van onderzoeksgroepen vanuit de hele wereld met elkaar te combineren wordt een poging gedaan om de genetische varianten die een rol spelen bij geluk in kaart te brengen. Als vervolgstap op dat grootschalige onderzoek zal het samenspel met de omgeving ontrafelt worden. Uiteindelijk zullen de resultaten gecombineerd worden om een nieuwe model voor de oorzaken van verschillen in geluk te bouwen. In dit model wordt onder andere gekeken naar de samenhang tussen geluk en persoonlijkheid en zelfcontrole, maar ook naar een mogelijk verband tussen activatie in bepaalde hersengebieden en de activiteit van het autonome zenuwstelsel en geluk, waarbij telkens rekening wordt gehouden met genetische verschillen tussen mensen.