Onderwijs en de zin van het leven

Afdeling: Pedagogische- en Onderwijswetenschappen
Sectie: Theoretische- en Onderwijspedagogiek
Onderzoeksgebied/-thema: onderwijs, levensvragen, zingeving
Onderzoekers: Doret de Ruyter, Anders Schinkel


Mensen zijn bijzondere wezens, in zoverre dat ze het vermogen tot en behoefte hebben aan zingeving. Belemmering van die behoefte is moeilijk en vervelend. Helaas wellicht, zoals veel kinderen op een bepaald moment ontdekken, vaak in de puberteit, is het geen gegeven dat het leven zin heeft – of wordt het op zijn minst niet noodzakelijkerwijs als zodanig ervaren. Vooral in overgangsperiodes, wanneer hun identiteit wankelt, ervaren mensen vaak een gebrek aan zingeving. Het lijkt dan alsof het leven samenhang mist, alsof het geen enkel doel heeft. En ook al hoeft een zinvol leven niet per se ook een gelukkig leven te zijn, het hebben van zinvol werk, zinvolle relaties en het ervaren van het eigen leven als zinvol in het algemeen is daarentegen doorgaans wel een bron van geluk.

Reden te meer dus om onszelf af te vragen of de zin van het leven – of ons vermogen om het leven te waarderen – iets is wat we kunnen beïnvloeden. Is het mogelijk om ons eigen leven of dat van anderen zinvoller te maken? Of kunnen we onze vermogens zodanig versterken dat we zingeving kunnen vinden en waarderen, of kunnen vormen? En wat bedoelen we dan eigenlijk precies met ‘zingeving’? Vragen we naar het doel van het leven als zodanig, of van het hele universum? Of willen we weten wat we in en met ons leven kunnen doen zodat het zinvoller wordt? Zijn er objectieve normen voor zingeving, aan de hand waarvan we het leven van onszelf en dat van anderen kunnen beoordelen? Normen die ook als richtsnoer kunnen dienen voor onderwijsactiviteiten?

Dankzij conceptuele en normatieve analyse, gebaseerd op psychologisch en onderwijskundig onderzoek, proberen we vragen als deze te beantwoorden. Het uiteindelijke doel van dit onderzoeksproject is niets minder dan verklaren hoe onderwijs kan bijdragen aan de zin van het leven.