Het ontstaan van lopen bij kinderen

Afdeling: Bewegingswetenschappen
Sectie: Coördinatiedynamica
Onderzoeker(-s): Nadia Dominici, Andreas Daffertshofer
Subsidie: NWO VIDI

Projectnaam: FirSTeps

De eerste onafhankelijke stapjes van een kind zijn weliswaar klein, maar zijn van groot belang voor hun verdere ontwikkeling. In dit onderzoek wordt geprobeerd het samenspel tussen neurale activiteit en spieractiviteit te ontrafelen dat ten grondslag ligt aan het ontstaan van zelfstandig lopen.
Het doel van dit project is het in kaart brengen van het ontstaan van lopen bij gezonde kinderen en bij kinderen met cerebrale parese (hersenverlamming), en om een optimale revalidatiestrategie te identificeren voor deze groep kinderen.

Bij eerder onderzoek is ontdekt dat de gecoördineerde spieractiviteit van stappen zetten bij pasgeborenen kan worden beschreven door twee basale activatiepatronen die tijdens de ontwikkeling intact blijven; deze worden later aangevuld met twee nieuwe patronen zodra het kind de kleuterleeftijd bereikt. Dit gaf aanleiding tot twee fundamentele vragen: Is het ontstaan van deze nieuwe patronen een indicatie van spontaan veranderende hersenactiviteit? En in hoeverre verschillen deze patronen bij kinderen met een stoornis in het deel van de hersenen dat beweging aanstuurt (locomotorsysteem)?

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. In de eerste plaats wordt een gecombineerde analyse gemaakt van spier- en hersenactiviteit bij gezonde kinderen, om het ontstaan van bewegingspatronen in kaart te brengen. In de tweede plaats wordt het aantal en type van basale motorische ontwikkelingspatronen geïdentificeerd bij kinderen met cerebrale parese. Dit wordt aangevuld met informatie over de reorganisatie van hersenactiviteit.
 
In de derde fase van het onderzoek wordt deze kennis gebruikt om optimale revalidatietechnieken te identificeren voor kinderen met cerebrale parese.
 

NWO