D-ACT-Wheel: From Data to ACTive lifestyle in Wheelchair users

Afdeling: Bewegingswetenschappen
Sectie: Fysiologie
Onderzoeksgebied/thema: levensstijl bevordering, rolstoelgebruikers
Looptijd: 2017 - 2021
Begeleiders: Prof. dr. Thomas W.J. Janssen, Prof. dr. ir. Wessel Kraaij, dr. Sonja de Groot, dr. Marije Baart de la Faille - Deutekom
Onderzoeker: Dirk Hoevenaars

In samenwerking met: UNICAMP, Leiden University, InHolland Haarlem, Amsterdam University of Applied Sciences, Reade, UMC Groningen, Erasmus MC

Subsidie: NWO, SIA, FAPESP


Project
Fysieke inactiviteit, overgewicht en lage vitaliteit komen veel voor bij mensen met een dwarslaesie of beenamputatie. Digitale interventies en leefstijlapplicaties bieden ondersteuning bij het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefstijl. Voor rolstoelgebruikers zijn deze interventies en applicaties veelal ongeschikt. De leefstijlapplicaties houden geen rekening met de beweegmogelijkheden, lichaamssamenstelling en de grotere kans op blessures bij rolstoelgebruikers. Het project D-ACT-Wheel levert input om het e-platform Virtuagym geschikt te maken voor mensen in een rolstoel.
Binnen het D-ACT-Wheel-project voegen onderzoekers verschillende datasets uit afgeronde studies en diverse leefstijlapps samen. Door het analyseren van alle data vergaren zij nieuwe kennis over factoren die invloed hebben op de leefstijl, lichaamssamenstelling en gezondheid van mensen met een dwarslaesie of beenamputatie. Aan de hand van big data technologieën analyseert het onderzoeksteam leefstijl- en fitnessdata van mensen met en zonder fysieke beperking. Het gebruik van big data analyse in Nederland en Brazilië is zeer vernieuwend.
Het aangepaste e-platform zal vervolgens toegepast worden in de praktijk waarbij zowel de Nederlandse als Braziliaanse bevolking bij wordt betrokken. Een groep rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenamputatie zal over een periode gemonitord worden om zo het effect van de applicatie op de levensstijl in kaart te brengen. 

Looptijd
01-05-2017 t/m 30-04-2021

thumbnail_D-ACT_Wheel_448


Doelstelling
Het e-platform Virtuagym geschikt maken voor rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenamputatie en toepassen op de Nederlandse en Braziliaanse bevolking.

Methode
De ontwikkelaars van Virtuagym passen het e-platform aan op basis van de uitkomsten van het D-ACT-onderzoek. Het onderzoeksteam van D-ACT evalueert het aangepaste platform nadat de rolstoelgebruikers Virtuagym een bepaalde periode hebben gebruikt. Op basis van hun ervaringen verbeteren ontwikkelaars van Virtuagym het e-platform

Waar kijken de onderzoekers in de evaluatie naar?
•    Veranderingen in leefstijl en gezondheid (zowel bij rolstoelgebruikers als bij niet-rolstoelgebruikers) 
•    Factoren die individuele verschillen in leefstijl- of gezondheidsverandering verklaren.
•    Factoren die een rol spelen in de transitie tussen een inactieve leefstijl, een actieve leefstijl en prestatiesport.
•    Verschillen tussen rolstoelgebruikers en algemene gebruikers.
•    Verschillen tussen Nederlandse en Braziliaanse gebruikers van het e-platform.

Partners
•    Vrije Universiteit Amsterdam
•    Hogeschool Inholland
•    Hogeschool van Amsterdam
•    Reade
•    Leiden University
•    UNICAMP Brazilië
•    UMCG Groningen
•    Erasmus MC
•    Digifit BV

Contactinformatie
Dirk Hoevenaars (d.p.hoevenaars@vu.nl), promovendus op het project
Thomas Janssen (t.w.j2.janssen@vu.nl), verantwoordelijk hoogleraar