Als ik later groot ben...

Afdeling: Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie
Sectie: Klinische Ontwikkelingspsychologie
Onderzoeksgebied/-thema: jonge kinderen,  sociale & schoolse ontwikkeling, gedrag

Onderzoekers: Stephanie Dankfort, Susanne Koot, Dominique Maciejewski, Anna van der Meulen, Amber de Wilde
Begeleiders: Hans Koot, Pol van Lier
In samenwerking met: landelijke basisscholen
Subsidie: ZonMwTijdens de eerste jaren van de basisschool verandert er veel in het leven van een kind. Zo komt een kind in een groep van andere kinderen terecht waarmee hij of zij vriendschappen aan kan gaan, krijgt opeens een juf of meester en moet om leren gaan met de structuur en regels in de klas. Voor veel kinderen gaat dit vanzelf. Gaandeweg maken ze vriendjes en vriendinnetjes en leren ze wat wel en wat niet mag op school. Er zijn echter ook kinderen die hier moeite mee hebben en die bijvoorbeeld geen vriend(innet)jes hebben of zelfs gepest worden. Er zijn ook kinderen die de structuur van de klas moeilijk vinden en daardoor door de leerkracht gezien worden als opstandig of druk. Het leren op school kan vervolgens bemoeilijkt worden door deze problemen.
 
In het project ‘Als ik later groot ben’ wordt onderzocht hoe het gedrag, de sociale en schoolse ontwikkeling bij jonge kinderen verloopt. Sinds 2011 worden ruim 1.200 basisschoolleerlingen gevolgd voor dit onderzoek. De kinderen zaten toen in groep een, twee of drie en hebben inmiddels al aan een aantal metingen meegedaan. Ook ouders en leerkrachten doen met de metingen mee.
 
Door op tijd in te grijpen en goede begeleiding te bieden kan het risico op een minder goede ontwikkeling worden verkleind. Hiervoor is echter wel nodig dat alleen die kinderen worden opgemerkt die inderdaad risico lopen om zich minder goed te ontwikkelen. Momenteel bestaat er nog geen goed instrument waarmee dit signaleren vroegtijdig plaats kan vinden. Door informatie te verzamelen over een grote groep kinderen wordt informatie verkregen over waarom sommige kinderen zich goed en sommige kinderen zich minder goed ontwikkelen. Deze informatie is nodig om in de toekomst goed te kunnen signaleren en effectieve hulp te kunnen bieden.