Overlevers van kanker met depressieve klachten hebben baat bij Zingevingsgerichte psychotherapie

Promovendus klinische psychologie Karen Holtmaat deed onderzoek naar Zingevingsgerichte psychotherapie bij mensen die kanker hebben overleefd. Uit haar onderzoek blijkt onder andere dat vooral mensen met depressieve klachten baat hebben bij zingevingsgerichte psychotherapie.

16-11-2020 | 13:27

Zingevingsgerichte psychotherapie
Zingevingsgerichte psychotherapie is een psychologische groepsinterventie voor overlevers van kanker. Internationaal is deze interventie bekend onder de naam Meaning-centered group psychotherapy. Zingevingsgerichte psychotherapie is ontwikkeld door prof. W. Breitbart (New York) en is gebaseerd op het werk van Viktor Frankl (1905-1997), psychiater en overlever van de holocaust. In deze therapie verkennen mensen de mogelijkheid om anders naar hun situatie te kijken na de behandeling van kanker. Ook worden zij zich bewuster van hun waardes en de verbondenheid met het leven. Daarnaast krijgen zij handvatten om hun invloed daarop te vergroten.

Effect neemt af maar blijft twee jaar meetbaar
In eerdere nationale en internationale studies is de effectiviteit en kosteneffectiviteit van Zingevingsgerichte psychotherapie bij mensen met kanker aangetoond. Uit het promotieonderzoek van Karen Holtmaat blijkt dat het effect na twee jaar is afgenomen, maar nog steeds meetbaar is. Verder toonde ze aan dat vooral mensen met depressieve klachten baat hebben bij Zingevingsgerichte psychotherapie. Daarbij lijkt het zo te zijn dat door de therapie versterkte zingeving leidt tot een vermindering van depressieve klachten. Deze nieuwe therapie wordt momenteel opgeschaald in heel Nederland in samenwerking met het Ingeborg Douwes Centrum, centrum voor psychosociale zorg in Amsterdam.