LEARN! helpt onderwijs met inhalen corona-achterstanden

Op vrijdag 14 en 21 augustus geven deskundigen van onderzoeksinstituut LEARN! (Vrije Universiteit Amsterdam) verschillende webinars over inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in het basis-, voortgezet-, en mbo-onderwijs. Tijdens de webinars presenteren zij per sector een overzicht van programma’s die al georganiseerd worden, en wat er vanuit de wetenschap bekend is over de effectiviteit van de verschillende typen programma’s.

14-08-2020 | 15:36

Coronavirus en ongelijkheid
Door de uitbraak van het coronavirus is het afgelopen schooljaar niet gelopen zoals alle voorgaande jaren. Halverwege het jaar konden kinderen niet meer fysiek naar school en moesten zij online onderwijs volgen. Achterstanden die hierdoor zijn ontstaan moeten worden ingehaald en hiervoor kunnen onderwijsinstellingen subsidies aanvragen bij het ministerie van onderwijs. Op dit moment worden er al 1550 aanvragen uitgevoerd en scholen hebben nog twee momenten om nieuwe aanvragen in te dienen.

De afgelopen week was er veel kritiek op de programma’s en met name de ‘wildgroei’ aan aanvragen en het gebrek aan kwaliteit. Een gerichte en goed doordachte aanpak is belangrijk om te zorgen dat leerlingen met de meeste achterstand worden bijgespijkerd. Zo’n aanpak is nodig om verdere kansenongelijkheid tussen leerlingen te voorkomen. Scholen mogen zelf kiezen voor welke inhaal- en ondersteuningsprogramma’s zij subsidie aanvragen en hebben de verantwoordelijkheid om daarin goed onderbouwde keuzes te maken.

Inventarisatie
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek  (NRO) en OCW hebben Onderzoeksinstituut LEARN! gevraagd om een inventarisatie te maken van de eerste subsidieaanvragen en de verwachte effectiviteit hiervan in kaart te brengen. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in een aantal webinars, om scholen te informeren over welke programma’s het beste werken, onder welke condities en voor welke leerlingen.

Aanvragen en effecten
De binnengekomen aanvragen gaan voornamelijk over verlengde schooldagen, ondersteuning onder schooluren en vakantieschool voor leerlingen met een taal- of rekenachterstand en leerlingen die voorwaardelijk over zijn gegaan. LEARN! ziet op basis van onderzoek dat programma’s gericht op achterstanden werken. Daarbij is het belangrijk dat de docenten goed opgeleid zijn en dat meer tijd meestal een groter effect heeft. Tijdens de webinars worden voorbeelden van succesvolle programma’s gedeeld en ook hoe scholen zelf de effectiviteit daarvan kunnen onderzoeken.

Aanmelden
Meld je aan voor de webinars.