Digitaal op bezoek bij mensen met beperkingen

Een multidisciplinair onderbouwde handreiking voor woonlocaties waar naasten fysiek niet mogen komen

31-07-2020 | 15:49

Impact van coronamaatregelen op mensen met beperkingen in woonzorglocaties
Het coronavirus heeft het dagelijks leven van mensen met beperkingen veranderd. Zeker voor mensen die langdurige zorg krijgen en op een woonzorglocatie wonen: In maart mochten bewoners plotseling geen bezoek meer ontvangen, zelfs niet van familie. Ook mochten bewoners niet bij familie en vrienden op bezoek. Het advies luidde dat in plaats van fysiek op bezoek te gaan, mensen elkaar zoveel mogelijk konden bellen. Via een beeldverbinding zouden ze elkaar dan ook kunnen zien.

200731 Anne Tharner TEXTDigitaal op bezoek?
De afgelopen maanden is er veel ervaring opgedaan met verschillende vormen van sociaal contact via digitale middelen en wat ervoor nodig is om dit goed te laten verlopen. In dit project staat de vraag centraal hoe digitale middelen op een zinvolle manier kunnen worden ingezet voor sociaal contact van mensen met een beperking als fysiek contact niet kan of mag. Wij brengen in kaart voor wie ‘digitaal op bezoek’ gaan haalbaar en aantrekkelijk is en op welke manier woonzorglocaties dit ‘digitale bezoek’ kunnen ondersteunen.

Handreiking voor maatwerk
Vier academische werkplaatsen binnen de gehandicaptenzorg en experts op het gebied van eHealth slaan de handen ineen om deze ervaringskennis samen te brengen met wetenschappelijke kennis. Het doel is het ontwikkelen en implementeren van een handreiking voor maatwerk rondom al dan niet digitaal bezoek als dat fysiek niet kan of mag. (zie ook https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/programma-detail/covid-19-programma/).

Team
Dit project wordt gefinancierd door het Covid-19 programma van ZonMw. De hoofdonderzoeker van het project is Dr. Anne Tharner van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het project wordt gedragen door de Academische Werkplaats ‘s Heeren Loo - VU, Academische Werkplaats Bartiméus - VU, Academische Werkplaats EMB, Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, cliëntenorganisatie KansPlus en vindt plaats in samenwerking met Universiteit Twente (Prof. Dr. Lisette van Gemert), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VIlans, en VGN Academie.