Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt verloop psychische klachten als gevolg van Coronavirus

Het onderoek wordt uitgevoerd in veertien landen.

15-05-2020 | 10:42

Onder leiding van universitair hoofddocent Marit Sijbrandij en psychiater en promovenda Martina Patanè start de VU een online enquête naar de verloop van psychische klachten als gevolg van de huidige Coronavirus uitbraak.

De enquête heeft als belangrijkste doelstelling te evalueren of de verloop van psychische klachten tijdens de huidige Coronavirus(COVID-19) uitbraak wordt voorspeld door demografische variabelen (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, beroep, mate van economische verliezen), sociaal isolement, mate van blootstelling aan de uitbraak, reeds bestaande psychische problemen, besmettingsangst, culturele waardeoriëntaties en copingstrategieën. Sijbrandij en Patanè van de VU-afdeling Klinische Psychologie onderzoeken de psychische klachten gedurende vier golven: golf 1 (april/mei 2020), golf 2 (3 maanden), golf 3 (6 maanden) en golf 4 (9 maanden).

Effecten op geestelijke gezondheid zijn onbekend
Voor een samenleving in vredestijd wordt een virusepidemie beschouwd als een van de moeilijkste en meest stressvolle gebeurtenissen om mee om te gaan in termen van de volksgezondheid. De recente pandemie heeft miljoenen mensen gedwongen om hun dagelijks leven aan te passen, om thuis te werken en om fysieke en sociale contacten te mijden. Veel mensen worden bovendien geconfronteerd met onzekerheid over hun financiële situatie en het risico van besmetting. Het is nog onbekend wat de geestelijke gezondheidseffecten van de Coronavirus uitbraak zijn.

Voorspellers van negatieve geestelijke gezondheidsreacties
Verschillende onderzoeken die werden uitgevoerd tijdens eerdere virusepidemieen (SARS en Ebola) wijzen uit dat de verplichting om op veilige afstand tot elkaar te blijven en een noodtoestand afkondigen kan leiden tot psychosociale klachten als depressie, angst, posttraumatische stress stoornis (PTSS), slapeloosheid, en nood bij getroffen personen. VU-universitair  hoofddocent  Marit  Sijbrandij: "Het is echter nog onduidelijk welke variabelen negatieve geestelijke gezondheidsresultaten voorspellen. Voor zover wij weten is er nog geen onderzoek uitgevoerd naar de voorspellers van negatieve geestelijke gezondheidsreacties tijdens een langduriger crisis zoals de huidige crisis waarin we niet te maken hebben met oorlog of terroristische aanslagen. "

Online enquête
De online enquête wordt uitgevoerd in veertien landen die getroffen zijn door de Corona-virusuitbraak .  Het is niet mogelijk om een random bevolkingssteekproef te trekken. In plaats daarvan zullen de De onderzoekers zullen samen met internationale academische partners zoals Sapienza University in Rome en Yale University in de VS, een online enquête uitvoeren en streven naar een grote steekproefgrootte. PVU-psychiater e n promovenda Martina Patanè: "Deelnemers worden uitgenodigd om een reeks zelfrapportage-vragenlijsten in te vullen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans, Frans, Spaans, Zweeds, Turks, Kantonees of Bahasa Indonesisch. Het resultaat van ons onderzoek zal evalueren of de verloop van de geestelijke gezondheidssymptomen tijdens de huidige COVID-19 uitbraak wordt voorspeld door demografische achtergrondkenmerken, de mate van verlies, besmettingangst, culturele waarden en coping strategieën. "

Het onderzoek is al goedgekeurd door de Wetenschappelijke en Ethische Toetsingsraad (VCWE) van de Vrije Universiteit, Amsterdam – Nederland (VCWE-2020-077). Klik hier voor de enquête.