Richard Jaspers Nieuwe directeur Amsterdam Movement Sciences

Het bestuur van het Amsterdam Movement Sciences heeft Richard Jaspers benoemd tot wetenschappelijk directeur van AMS. Hij volgt Frans Nollet op, die onlangs terugtrad als directeur.

12-05-2020 | 8:34

De afgelopen vijf jaar is Frans zeer succesvol geweest in het verbeteren van de samenwerking tussen de VU en de onderzoekers van Amsterdam UMC, in het ontwikkelen van een toekomstbestendige structuur voor AMS en in het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking. Richard Jaspers is als bewegingswetenschapper werkzaam bij de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Als hoofd van het Laboratorium voor Myologie heeft hij ruime expertise in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek naar de functie en aanpassing van musculoskeletaal weefsel. Zijn onderzoek omvat meerdere biologische niveaus, van cel tot orgaan tot het hele lichaam. Zijn onderzoek vertaalt mechanistische inzichten naar strategieën om de bewegingsprestaties in revalidatie en sport te verbeteren. Gedurende zijn hele carrière heeft Richard aangetoond dat hij met succes kan samenwerken in multidisciplinaire teams.

Als lid van het AMS-managementteam en programmadirecteur van het AMS-programma 'Tissue Function & Regeneration' heeft Richard de afgelopen vijf jaar een heldere visie op de ambitie en de organisatie van AMS. Richard: "Al vele jaren ervaar ik de mogelijkheden van interdisciplinaire samenwerking en het delen van expertise en infrastructuur binnen AMS. Een uitdaging voor AMS is om prioriteit te geven aan maatschappelijk relevante vraagstukken in de kliniek en de sport en om netwerken van clinici, fysiotherapeuten, coaches, basiswetenschappers en ‘private partners’ rond deze vraagstukken te versterken. In mijn nieuwe functie binnen de AMS verheug ik mij op het realiseren van de ambities en naar het behalen van verder succes de komende jaren". Richard Jaspers en Mario Maas gaan samen het AMS-instituut leiden. Gezamenlijk zullen zij het onderzoeksbeleid, de strategie en de programma's van AMS verder ontwikkelen en innoveren met een focus op interdisciplinaire samenwerking.