Numerus fixus voor bacheloropleiding Psychologie

Met ingang van studiejaar 2020-2021 geldt een beperking op de instroom van het aantal studenten voor de bachelor Psychologie.

28-08-2019 | 13:17

Deze numerus fixus moet garanderen dat de VU de hoge kwaliteit van het psychologieonderwijs kan behouden. Hoewel het instellen ervan niet de voorkeur heeft van het faculteitsbestuur, ziet zij zich genoodzaakt deze maatregel te nemen. “Nu blijkt dat de groei van het aantal studenten voor 2019-2020 exponentieel is toegenomen na het instellen van een numerus fixus aan de UvA in 2018-2019 en Utrecht en Leiden (2019-2020), hebben we geen andere keuze. Temeer omdat Rotterdam en Tilburg deze lijn ook hebben gekozen voor het volgende studiejaar”, aldus Maurits van Tulder, decaan van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

Met alle psychologieopleidingen in Nederland is afgesproken te komen tot een maximum van 600 studenten per opleiding. Er zouden dan landelijk genoeg plaatsen zijn voor elke studiekiezer die Psychologie wil gaan studeren. Op basis van deze afspraak stelt de VU een numerus fixus van 600 in. Dit aantal omvat de Nederlandse én Engelse track. De selectiecriteria en -procedure van de VU-bachelor Psychologie zijn in de loop van september te vinden op de opleidingspagina.