Rubicon voor VU-onderzoeker Bart Baselmans

VU-onderzoeker Bart Baselmans krijgt de Rubicon om 18 maanden onderzoek te doen aan de University of Queensland, Institute for Molecular Bioscience, in Australië.

22-07-2019 | 11:38

Daar zal hij antwoord proberen te vinden op de vraag welke rol de cortex speelt in cognitieve stoornissen bij psychiatrische patiënten. Baselmans is één van de 16 onlangs gepromoveerde onderzoekers die onderzoek gaan doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubicon-financiering van NWO /ZonMw. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen.

Genetische effecten spelen een rol bij zowel schizofrene als bipolaire patiënten, alsmede bij de cognitieve stoornissen die vaak bij deze groep aanwezig zijn. Bart Baselmans – eind vorig jaar cum laude gepromoveerd op zijn onderzoek naar genetica en welbevinden -  gaat na of de genetische architectuur van de cortex hier een belangrijke rol in speelt. Baselmans: “Dit project gaat zowel genetische als neurowetenschappelijke methodologie combineren om de relatie tussen cognitief functioneren en psychiatrische aandoeningen te ontrafelen. Om dit doel te bereiken zal ik MRI en genetische gegevens, gemeten in meer dan 20,000 individuen, koppelen aan genetische data van verschillende maten van cognitie en psychiatrische aandoeningen.”

Rubicon
De Rubiconbeurs maakt het voor deze jonge onderzoekers mogelijk om hun onderzoek te doen aan wetenschappelijke topinstituten. . De meerderheid van de onderzoekers gaan 24 maanden naar het buitenland. In totaal gaan 13 Rubicon-onderzoekers voor 24 maanden naar het buitenland, eentje gaat 22 maanden en twee gaan voor 18 maanden. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière. De toekenningen betreffen de eerste financieringsronde van 2019.