VU onderzoeker Marit Sijbrandij ontvangt 800 duizend euro subsidie

Marit Sijbrandij (afdeling Klinische, Neuro- en Ontwikkelings Psychologie) ontvangt 800 duizend euro voor twee onderzoeksprojecten naar het psychisch welzijn van vluchtelingen.

05-03-2019 | 16:21

Onderzoek naar mobiel audio-instrument voor Syrische statushouders
Sijbrandij ontvangt een ZonMW subsidie van 250 duizend euro voor onderzoek naar een mobiel audio-instrument waarmee – zonder tolk – vragen over stress en andere psychische problemen kunnen worden gesteld aan Syrische statushouders.

Sijbrandij: “Een aanzienlijk deel van de Syrische statushouders in Nederland heeft last van somberheid en stress. Het is niet bekend hoe ernstig deze klachten precies zijn. De meeste statushouders die last hebben van deze klachten ontvangen namelijk geen behandeling. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is de moeilijke communicatie met Nederlandse zorgverleners door onder andere de taalbarrière.”

Met het mobiele audio-instrument wil Sijbrandij en haar team vaststellen in hoeverre somberheid, angst, posttraumatische stress (PTSS), suïcidale gedachten en dagelijkse problemen voorkomen onder deze doelgroep. De mobiele ICT tool kan gebruikt worden zonder tolken, en ook door laaggeletterden. Daarnaast onderzoekt zij hoe Syrische statushouders en zorgverleners de ICT-tool ervaren. Bij positieve resultaten wordt de ICT-tool geïmplementeerd in de praktijk.

Onderzoek naar effecten van kortdurende interventie voor angst en depressie bij vluchtelingjongeren
Een tweede subsidie ter grootte van 550 duizend euro stelt Marit Sijbrandij in staat om - in samenwerking met het Karolinska Institutet in Stockholm (Zweden) - de effecten te onderzoeken van een kortdurende (5 sessies) interventie voor angst en depressie bij vluchtelingjongeren. Deze interventie is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie en wordt uitgevoerd door getrainde leken hulpverleners (mede-vluchtelingen). Het onderzoek van Sijbrandij maakt deel uit van een groter onderzoeksproject ‘REMAIN - Refugee Minors and Integration’. REMAIN wordt gesubsidieerd door de Swedish Research council en heeft als doel om de kennis te vergroten rondom de verbetering van sociale integratie van vluchtelingjongeren met psychische problemen.