URC-hoogleraar Meike Bartels (Genetics and Well-being) krijgt ERC consolidator grant van 2 miljoen euro

Voor onderzoek naar oorzaken van verschillen in geluk en welbevinden

29-11-2017 | 9:19

Deze beurs biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen naar het dynamische samenspel van omgevingsinvloeden, sociale factoren, en genetische aanleg.

MeikeBartels TekstDe invloed van omgeving op geluk en welbevinden
In de afgelopen jaren hebben Meike Bartels en haar team veel vooruitgang geboekt op het gebied van genetica en welbevinden. Ze vonden de eerste genen voor geluk, maar er is nog veel onduidelijk over de invloed van omgevings- en sociale factoren op verschillen in geluk en welbevinden. Bartels: “Er is nog geen systematisch, grootschalig onderzoek gedaan naar het zo genaamde ‘well-being exposome’. Binnen dit project willen we de statische en dynamische omgevings- en sociale invloeden op welbevinden identificeren en integreren en het well-being exposome bouwen.”

Het dynamische samenspel van genen en omgeving
De invloed van genen op geluk is nu bekend, maar het is vooral het samenspel van genetische gevoeligheid en omgevingsinvloeden dat het uiteindelijke welbevinden en geluksgevoel van mensen bepaalt. Door het nieuwe ‘well-being exposome’ te integreren met genetische informatie maken Meike Bartels en haar team een model dat de verschillen in geluk en welbevinden kan verklaren. Bartels: “Dit model kan uiteindelijk als raamwerk dienen voor het ontwikkelen van sociaal, medisch, en economisch beleid om het welbevinden van mensen te behouden, te faciliteren en, indien nodig, te vergroten.”