Meer gerichte diagnostiek nodig bij mensen met chronische lage rugpijn

13-01-2021

13.45

Online

Trunk stabilization in chronic low-back pain

M. Griffioen

prof.dr. J.H. van Dieen, prof.dr. R.S.G.M. Perez †

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Er zijn indicaties dat oefentherapie een gunstig effect heeft voor mensen met chronische lage rugpijn, maar dit succes is erg beperkt. Dit beperkte succes wordt vaak toegeschreven aan een gebrek aan adequate diagnostiek. Inzicht in de bewegingssturing van de romp bij lage rugpijn zou kunnen helpen om effectievere oefenprogramma’s op te stellen. Oefentherapieën zouden zich moeten richten op het verminderen van de reflexmatige spieractiviteit en het tegengaan van negatieve pijn-gerelateerde cognities. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Mariëtte Griffioen.

Rompstabiliteit
Lage rugpijn komt erg veel voor en dit onderzoek is een stap naar een meer gerichte diagnostiek bij aspecifieke lage rugpijn patiënten. Griffioen deed twee literatuurstudies naar wat tot nu toe bekend is over rompstabiliteit in rugpijn en naar methoden om deze rompstabiliteit te meten. Het onderzoeksteam waar Griffioen deel van uitmaakt heeft een (nieuwe) methode ontwikkeld om rompstabiliteit te meten. Nadat deze methode voldoende betrouwbaar bleek heeft Griffioen onderzoek gedaan naar het verschil in rompstabiliteit tussen patiënten met chronische lage rugklachten en mensen zonder pijn. 

Griffioen: “Mensen met rugpijn blijken hun romp meer rigide te bewegen door middel van verhoogde reflexen. Deze verschillen correleren met meer negatieve pijn-gerelateerde cognities (zoals angst voor pijn). We interpreteren deze resultaten als een beschermingsmechanisme om onverwachte bewegingen van de onderrug zo veel mogelijk tegen te gaan.”

Meer informatie over het proefschrift

 Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA