Symposium Prematuriteit, voeding en langetermijnfollow-up

14-10-2019

9.00 - 12.45 uur

Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Zaal: Agora 1

Symposium Prematuriteit, voeding en langetermijnfollow-up

prof. dr. Samantha Johnson (University of Leicester, Engeland), prof. dr. Pierre-Yves Ancel (EPOPé, EPIPAGE, Frankrijk) en prof. dr. Hans van Goudoever (Amsterdam UMC)

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Congres / symposium / seminar

Graag nodigen wij u uit voor het symposium Prematuriteit, voeding en langetermijnfollow-up op maandag 14 oktober a.s. Het symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van de promotie van Sabrina Twilhaar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Vooraanstaande onderzoekers uit binnen- en buitenland, waaronder prof. dr. Samantha Johnson (University of Leicester, Engeland), prof. dr. Pierre-Yves Ancel (EPOPé, EPIPAGE, Frankrijk) en prof. dr. Hans van Goudoever (Amsterdam UMC) zullen hun licht laten schijnen over de grote uitdagingen die vroeggeboorte met zich meebrengt.


Een van de belangrijkste uitdagingen in de neonatale periode is het optimaliseren van de voedingsinname en groei, die belangrijk zijn voor de hersenontwikkeling en de langetermijnuitkomsten. Bij een groot deel van de prematuur geboren kinderen is sprake van ontwikkelingsproblemen. Deze problemen nemen niet af naarmate kinderen ouder worden. Bovendien lijken de uitkomsten na vroeggeboorte nauwelijks te zijn verbeterd in de afgelopen decennia. Nu steeds meer extreem prematuur geboren kinderen overleven, staan we voor de uitdaging om deze kinderen ook op de lange termijn de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.


We nodigen iedereen die betrokken is bij de zorg en ondersteuning van prematuur geboren kinderen en hun ouders, zowel in de neonatale periode als op de lange termijn, uit om deel te nemen aan dit symposium.

De volledige uitnodiging en het programma bekijkt u hier

Het inschrijfformulier vindt u hier

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar scholing@nutricia.com.

Het symposium wordt georganiseerd door prof. dr. Ruurd van Elburg (Amsterdam UMC) en prof. dr. Jaap Oosterlaan (Amsterdam UMC) in samenwerking met Nutricia Early Life Nutrition.