Technologie bevordert sociale relaties mensen met visuele of visuele-en-verstandelijke beperking

13-12-2019

15.45

Aula

Ontwikkelen in Sociale Relaties

prof.dr. P.S. Sterkenburg

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Oratie

Hoogleraar ‘Mensen met een visuele of visuele én verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT’ Paula Sterkenburg onderzoekt hoe met technologie mensen met een visuele beperking of (visuele-en) verstandelijke beperking een betere kwaliteit van leven hebben.

Sterkenburg verbindt wetenschap en praktijk door het onderbouwen van ICT-toepassingen en het toetsen ervan in de praktijk. Zij wil hiermee bijdragen aan optimale kansen voor mensen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking en aan het kunnen ontwikkelen en/of herstellen van sociale relaties. Dit doet zij aan de hand van drie onderzoekslijnen:

1) Signaleren en adequaat interpreteren van sociale relaties: overdracht van kennis rond sensitief en responsief reageren. Denk aan e-learning, apps en serious games. Denk verder ook aan het gebruik van fysiologische maten waarmee onzichtbare stress van mensen met een beperking voor ouders en verzorgers zichtbaar worden gemaakt, zoals met de ‘Slimme sok en Flower app’.
2)  Bevorderen en verbeteren van sociale relaties onder anderen door het verwoorden van gevoelens. Serious games kunnen daarin ondersteunend zijn.
3) Herstellen van ‘verstoorde relaties’ door het gebruik van geavanceerde technologie zoals robotica, virtual reality of augmented reality waardoor nieuwe sociale vaardigheden door herhaling en in een veilige omgeving geoefend kunnen worden.