Dynamische ondersteuning voor romp en nek voor personen met progressieve spierzwakte gerelateerde aandoeningen

11-12-2019

15.45

Aula

Dynamic Support for Trunk and Neck for Persons with Progressive Muscle Weakness related Disorders

M.N. Mahmood

prof.dr. J.H. van Dieen, prof.dr.ir. G.J. Verkerke, dr. I. Kingma

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Meer informatie over het proefschrift