Onze percepties, relaties en emoties beïnvloeden de samenwerking in het dagelijks leven

10-10-2019

13.45

Aula

The Psychological Underpinnings of Cooperation and the Punishment of Non-Cooperators: Insights from the Lab to the Field

C. Molho

prof.dr. P.A.M. van Lange, prof.dr. D.P. Balliet, dr. J.M. Tybur

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

De manier waarop mensen denken over hun sociale interacties - bijvoorbeeld over het conflict of de machtsverschillen die daarin voorkomen - beïnvloedt samenwerking in het dagelijks leven. Bovendien zijn de reacties van mensen wanneer anderen niet samenwerken, afhankelijk van de relatie met de andere persoon. Mensen confronteren vaker de mensen die dicht bij ze staan, terwijl ze roddelen en sociale uitsluiting gebruiken bij mensen die verder van hun afstaan. Ten slotte beïnvloeden de emoties die mensen ervaren hun reacties op niet-coöperatief of immoreel gedrag in het dagelijks leven. Dit zijn de bevindingen van het promotieonderzoek van Catherine Molho.

 Tijdige verschijnselen

Mensen die woede ervaren hebben de neiging om daders rechtstreeks te confronteren. Aan de andere kant hebben mensen die walging ervaren de neiging om te roddelen en daders te vermijden. Deze bevindingen kunnen helpen om het wijdverbreide gebruik van sociale media als afzetmogelijkheden voor morele verontwaardiging. De resultaten kunnen ook helpen een aantal tijdige verschijnselen te begrijpen, zoals de wijdverbreide uitdrukking van morele verontwaardiging en indirecte agressie op sociale media. Ze suggereren bijvoorbeeld dat sociale media onze neiging om roddel en sociale uitsluiting te gebruiken versterken tegen mensen met wie we ons niet in de buurt voelen. Ze suggereren ook dat morele emoties een sleutelrol spelen bij het motiveren van agressie, met morele walging, met name motiverende roddels, vermijding en beschaamdheid.

 Samenwerking staat centraal

Samenwerking is van cruciaal belang in onze samenleving, maar er zijn veel gevallen waarin de samenwerking minder wordt - van kleine dagelijkse conflicten tot grootschalige uitdagingen, zoals aantasting van het milieu. Om beter te begrijpen hoe samenwerking tot stand kan worden gebracht, kijkt dit onderzoek naar de dagelijkse interacties in grote Nederlandse samples. In meerdere onderzoeken is onderzocht wanneer mensen besluiten samen te werken en hoe ze reageren op het gebrek aan samenwerking van anderen.

Meer informatie over het proefschrift.