Improving functional outcome and outcome measures in total knee arthroplasty

09-12-2019

13.45

Aula

Improving functional outcome and outcome measures in total knee arthroplasty

B.L. Fransen

prof.dr. J.H. van Dieen, dr. M.J.M. Hoozemans, dr. B.J. Burger

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Meer informatie over het proefschrift