Verminderde rekbaarheid van de kuitspieren beïnvloedt loopvaardigheid bij kinderen met spasticiteit.

05-12-2019

09.45

Aula

Triceps Surae Hyper-Resistance

G. Weide

prof.dr.ir. J. Harlaar, prof.dr. J.G.S.J.S.M. Becher, dr. R.T. Jaspers, prof.dr. P.A.J.B.M. Huijing

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Uit promotieonderzoek van Guido Weide blijkt dat de rekbaarheid van de kuitspieren bij kinderen met spastische cerebrale parese (SCP) verminderd is door een afwijking in de groei van de kuitspier en pees. Hierdoor is het bewegingsbereik rond het enkelgewricht bij kinderen met SCP te klein, met als gevolg dat zij op hun tenen lopen. Om het bewegingsbereik, en dus de loopvaardigheid, te verbeteren richten huidige behandelingen zich op het minder stijf en langer maken van de kuitspieren. Vervormingen van de voet lijken echter de schatting van de lengte en rekbaarheid van de kuitspieren tijdens klinisch lichamelijk onderzoek te beïnvloeden.

Onderzoeksmethode
Er is een vernieuwde 3D echografie techniek (3DUS) ontwikkeld, waarmee de gehele kuitspier snel en gemakkelijk in kaart gebracht kan worden. Met deze techniek meten we spiervolume, dwarsdoorsnede en spier- en peeslengte van de kuitspier. De methodes en uitkomsten beschreven in dit proefschrift zijn klaar om ingezet te worden bij klinische besluitvorming en bij de evaluatie van behandelingen van de kuitspieren bij kinderen met SCP. Dit is veelbelovend voor een gerichtere behandeling bij kinderen met SCP in de toekomst.

 

 

Meer informatie over het proefschrift